Hälsofrämjande ledarskap vägen till en frisk organisation

Dela

Vad får medarbetare att prestera bättre och stanna kvar längre på en arbetsplats? Kanske är det hur frisk organisationen är och hur väl ledarskapet fungerar? Faktum är att de två är tätt sammankopplade.

Så vad kan du som chef göra för att bidra till att organisationen fungerar och är frisk?  Här är tre områden du bör satsa på för ett hälsofrämjande ledarskap.

 • Gör medarbetarna delaktiga och synliga
 • Arbeta systematiskt med friskvård
 • Se till att erbjuda personlig kompetensutveckling

Ett ledarskap som är hälsofrämjande bygger på att man lyckas etablera en arbetskultur där medarbetarna känner sig delaktiga men också att man som ledare organiserar arbetet så att det fungerar för hela arbetsgruppen.

En hälsosam företagskultur är något vi hela tiden behöver arbeta för, det är inte ett arbete man utför och sedan är det klart. Som VD eller HR-chef måste du ständigt arbeta med att coacha dina chefer i rätt riktning.

Det kan låta svårt men i stort handlar det om att skapa spelregler som ger alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga och påverka. Det kan handla om att tydliggöra den interna informationen, uppmuntra initiativ, se till att dialog mellan chef och medarbetare hålls öppen och rak och att skapa trivsel i arbetsgruppen.

Det är också viktigt att alla på arbetsplatsen görs införstådda i de gemensamma värderingarna och målen för att få alla medarbetare att arbeta åt samma håll vilket gör chefernas jobb att leda organisationen lättare.

Gör era medarbetare delaktiga och synliga i organisationen

Delaktighet och synlighet skapar engagemang. En engagerad medarbetare bidrar ofta aktivt till att förbättra sitt eget arbete och bidrar med energi till övriga i organisationen. Ett företag med högt medarbetarengagemang har bättre förutsättningar att behålla duktiga medarbetare som stannar länge och bidrar till företagets framgångar.

Nyckeln till medarbetarengagemang är att skapa tydlighet genom att kommunicera vilka förväntningar som ställs och vilka befogenheter medarbetaren har. Medarbetare som känner mening med de arbetsuppgifter de utför bidrar oftast själva både till att uppnå de individuella målen och företagets uppsatta mål. Genom att göra alla medarbetare delaktiga skapas också ett gemensamt ansvar för den miljö som vi alla vill arbeta i.

Ett hälsofrämjande ledarskap leder till:

 • En arbetsmiljö där förväntningar och befogenheter är tydliga och medarbetare och chefer vet vad som ska göras
 • Nöjda och engagerade medarbetare som bidrar till bättre resultat
 • Minskad personalomsättning och stärkt arbetsgivarevarumärke

Förebygg ohälsa

Bra chefer fokuserar på hälsa. I en frisk organisation är sjukläget på arbetsplatsen identifierat och cheferna är lyhörda för varningssignaler som kan leda till sjukskrivningar. Man är helt enkelt medveten om vad ohälsotalen kostar och aktivt intresserad av att förebygga utbrändhet och förbättra hälsan hos medarbetarna. Att arbeta medvetet med friskvård som förbättrar hälsan hos medarbetarna minskar sjukfrånvaron.

Att regelbundet röra på sig är bevisat bra för både fysisk och psykisk hälsa, det gör även kollegor mer toleranta och ökar arbetsprestationen. Det är viktigt att både chefer och medarbetare får förutsättningar att skapa sunda rutiner både på och utanför arbetstid. Kan man dessutom kombinera friskvård med aktiviteter som stärker lagkänslan ökar också förutsättningarna för bättre gemenskap och därmed en friskare organisation.

Tips för ett systematiskt friskvårdsarbete:

 • Identifiera sjukläget på arbetsplatsen
 • Analysera orsakerna för sjukfrånvaron
 • Var lyhörd för varningssignaler som kan leda till sjukskrivning
 • Uppmuntra en sund livsstil
 • Skapa utrymme för gemensamma friskvårdsaktiviteter
 • Erbjud personlig kompetensutveckling

Vikten av personlig kompetensutveckling

Medarbetare som känner att de utvecklas och bidrar både till sin egen utveckling och företagets framgångar är bra för såväl individen som organisationen. Företag som är kända för att uppmuntra och bidra till de anställdas kompetensutveckling blir attraktiva arbetsgivare som har lättare att rekrytera och behålla sin personal.

Det här kan du göra:

 • Se till att individuella utvecklingsplaner upprättas för samtliga medarbetare
 • Förlägg kompetensutvecklingen till särskilda utbildningstillfällen
 • Uppmuntra medarbetarna till kompetensutveckling genom att integrera utbildningen i arbetstiden
 • Säkerställ att kompetensutvecklingen stärker medarbetaren i nuvarande roll men också förbereder för framtida arbetsuppgifter

Effekterna av att arbeta med att stödja ledarskapet hos chefer, göra medarbetare mer delaktiga. Att arbeta aktivt med friskvårdsinitiativ och erbjuda personlig kompetensutveckling är alltid positiva för företagets utveckling. Oavsett hur stor din organisation eller enhet är, och oavsett vilka resurser som finns för att stötta arbetet, finns det mycket att vinna på att ha frågeställningarna högt upp på den strategiska agendan.

Ladda ner guide

Vilka utmaningar står arbetsgivare (HR-personal och chefer) för när det kommer till ohälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro arbetsanpassning och rehabilitering?

Vi har tagit fram en guide som ger dig tips på hur du coachar cheferna via rätt verktyg för en hälsosam arbetsplats.

 • HR-avdelningarnas och chefernas utmaningar med ohälsa
 • Rehabplan – plan för återgång i arbete
 • Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Gör det enkelt

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ladda ner guiden!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?