Öka frisknärvaron i organisationen

Vi hjälper mer än 500 företag med allt från 7 till 16 000 anställda med lösningar för strategisk hantering av medarbetarnas sjukfrånvaro och organisationens hälsoarbete.

MedHelp hjälper ditt företag till bättre hälsa

Sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning ger en tydlig bild av sjukfrånvaron och underlag för att identifiera åtgärder för att sänka den. Genom vår molnplattform kan ni snabbt och enkelt börja använda de tjänster som passar era behov bäst. Vi erbjuder mjukvara som tjänst, software-as-a-service (SaaS), vilket innebär snabb och kostnadseffektiv implementering och tjänster som alltid är uppdaterade och säkrade för framtiden.

Sjuk & Frisk

Bidrar till att sänka sjukfrånvaro, få överblick över hur organisationen mår och stödjer cheferna i det dagliga arbetet.

Rehabkollen

Hjälper cheferna att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar med utgångspunkt i medarbetarens tillstånd.

Frånvarokollen

Hjälper ansvariga för bemanning att planera, bemanna och administrera vid sjukfrånvaro.

Hälsoportal

Organisationens samlade sjukfrånvarostatistik som möjliggör långsiktigt, proaktivt och mätbart arbete för minskad sjukfrånvaro.

”MedHelps frånvarohantering och rehabiliteringsstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen.” Camilla Persson, HR-specialist på Lycksele Kommun.

Genom att använda MedHelps lösningar har GUB lyckats sänka sjukfrånvaron, identifierat sjukfrånvaroorsaker och kan enklare stötta medarbetare med upprepad frånvaro.

"Axess Logistics i Malmö har under det första året med Sjuk och Frisk-tjänsten halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning."

Fördelar för företaget / organisationen

 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Underlättar det systematiska rehabiliteringsarbetet
 • Säker hantering av personuppgifter enligt GDPR

Fördelar för chefer
 

 • Stöd att vidta rätt rehabiliteringsåtgärder i rätt tid
 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete

Fördelar för HR
 

 • Automatiserade processer förenklar det dagliga arbetet
 • Snabb implementation

Fördelar för medarbetaren
 

 • Professionell rådgivning vid sjukdom, vård av sjukt barn eller tidiga tecken på ohälsa
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Några av våra kunder

 • Axess Logistics
 • Keolis
 • Mekonomen Grossist
 • Städservice Enköpings kommun
 • Seco Tools
 • Unilever
 • Gamla Uppsala Buss