Frånvarokollen

Full överblick över medarbetarnas frånvaro i realtid underlättar planering, bemanning och administration för chefer och bemanningsansvariga.

Koll på frånvaron utifrån händelser i realtid

En tydlig överblick över frånvaro i Frånvarokollen möjliggör effektiv bemanning i komplexa verksamheter. Applikationen är ett tillval i vår Sjuk- och Frisk-lösning och ger ansvariga för bemanning av verksamheter snabb överblick av sjuk- och friskanmälningar i realtid, vilket gör det lättare att till exempel veta var och när en vikarie ska tillsättas.

Frånvarokollen hjälper er få koll på bemanningen när ni behöver det, dygnet runt, veckans alla dagar.

Ett kollektivtrafikföretag har genom Frånvarokollen skapat ett effektivt arbetssätt för sina bemanningsplanerare, som i realtid kan följa sjuk- och friskanmälningar och var det finns luckor som måste fyllas för att fullgöra uppdraget enligt avtal.

Effektivare bemanning i komplexa verksamheter

Effektiviserar arbetet i verksamheter som är i behov av full bemanning under verksamhetstid, till exempel inom transport, trafik, sjukvård och omsorg.

Snabb överblick i realtid

Systemet uppdateras automatiskt varje minut och inkommande anmälningar meddelas direkt till den som planerar bemanningen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Urban Wrangell

Key Account Manager

Mattias Lejon

Key Account Manager

Du kan även kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.