Hälsoportalen

Hälsoportalen är en digital plattform som hjälper chefer och HR att sänka och hantera sjukfrånvaro genom MedHelps lösningar Sjuk och Frisk, Rehabkollen och Frånvarokollen.

Realtidskoll på sjukfrånvaron

I Hälsoportalen samlas statistik som möjliggör analys och åtgärder för att öka frisknärvaron i organisationen – utifrån organisationens behov och tillval.

Genom plattformen är det enkelt för chefer och HR att hålla koll på:

  • Sjuk- och friskanmälningar
  • Orsaker till sjukfrånvaro
  • Vård av sjukt barn
  • Antal sjukdagar
  • Upprepad sjukfrånvaro
  • Rehabiliteringsärenden

Mätbara resultat i sjukfrånvaroarbetet

Hjälper organisationen att arbeta långsiktigt och proaktivt med sjukfrånvaro utifrån faktaunderlag som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätbara resultat.

Kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvaro

Sjukvårdsrådgivning i samband med sjukanmälan ger chefen statistik som förenklar arbetet med att sätta in rätt insatser för den enskilde medarbetaren, såväl som övergripande strategier för hela eller delar av organisationen.

Ordning och reda, tryggt och säkert

Behandling av personuppgifter i MedHelps system möter till fullo kraven enligt GDPR. All information följer medarbetaren och finns samlad på ett ställe, vilket gör att alla uppgifter är säkert lagrade även om det sker förändringar i organisationen eller vid chefsbyte.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation?

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Urban Wrangell

Key Account Manager

Mattias Lejon

Key Account Manager

Du kan även kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Vid sjukanmälan gå vidare till vår portal MyMedHelp eller kontakta din arbetsgivare för mer information.