Rehabkollen

Vi hjälper chefer att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar genom rätt rekommendationer vid rätt tidpunkt.

Insatser utifrån medarbetarens behov

Rehabkollen är ett tillval i vår Sjuk- och Frisk-lösning. Applikationen ger stöd till chefer genom påminnelser i realtid om vilka insatser som behöver göras när en medarbetare är sjuk och vid vilken tidpunkt, enligt Försäkringskassans riktlinjer. De rekommenderade insatserna utgår från var i rehabiliteringskedjan medarbetaren befinner sig. Det kan till exempel gälla:

  • när en rehabiliteringsplan behöver utformas
  • när det är dags att se över och eventuellt ändra arbetsuppgifter
  • när det är dags att komma igång med arbetsträning eller utbildning

Tydlig överblick över kostnader

Applikationen synliggör de kostnader som sjukfrånvaron medför ner på avdelningsnivå och tydliggör hur viktig en välfungerande rehabiliteringsprocess är för att öka frisknärvaron.

Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen

Rehabkollen ger påminnelser till exempel när en rehabiliteringsplan ska utformas, när det är dags att se över och eventuellt ändra arbetsuppgifter eller komma igång med arbetsträning eller utbildning.

Underlättar dialogen med medarbetaren

Vår lösning ger underlag för kontakten mellan ansvarig chef och medarbetare och påminner samtidigt om nödvändig dokumentation av rehabiliteringsärenden.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation?

Ulf Dunblad

Key Account Manager

Urban Wrangell

Key Account Manager

Mattias Lejon

Key Account Manager

Du kan även kontakta oss via formuläret så berättar vi mer.

Vid sjukanmälan gå vidare till vår portal MyMedHelp eller kontakta din arbetsgivare för mer information.