← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Högre lönsamhet hos företag med lägre stressnivå – 7 tips till en stressfriare arbetsmiljö

Högre lönsamhet hos företag med lägre stressnivå – 7 tips till en stressfriare arbetsmiljö

Scrolla ner ↓

I fjol meddelade Försäkringskassan att fler än någonsin är långtidssjuka på grunda av stress och psykisk ohälsa. Den goda nyheten du som arbetsgivare kan göra mycket för att skapa en arbetsmiljö som minskar negativ stress. Och allt pekar också på att det är en god investering – att ignorera stressproblematik kan leda till höga sjukskrivningskostnader och lägre lönsamhet.

En långtidssjukskrivning på grund av stress kostar arbetsgivaren i allmänhet minst 388 000 kr. Samtidigt har företag där medarbetare upplever lägre nivå av stress 15 procent bättre lönsamhet jämfört med företag där medarbetare upplevde högre nivå stress, enligt en studie från 2021.

Både plånbok och hälsan vinner alltså på företag där anställda stressar mindre. Med några enkla medel kan du som arbetsgivare skapa en arbetsmiljö och en arbetskultur som bidrar till minskad stress och sänkta kostnader. Nedan har vi samlat våra sju bästa tips.

1. Skapa tydlighet

Är det tydligt vad som förväntas av medarbetare? Tydliga och rimliga mål för arbetet – både på en organisatorisk nivå och för varje medarbetare. Även inflytande över våra arbetsuppgifter är grundläggande för att vi ska må bra, medan detaljstyrning har motsatt effekt och bidrar till ökat stress.

2. Hur kommunicerar ni?

Stress och psykisk ohälsa grundar sig inte sällan i konflikter vilka allt för ofta uppstår ur bristande kommunikation. Se över hur ni kommunicerar på företaget, både mellan chef och medarbetare och mellan avdelningar och hitta områden som kan förbättras.

3. Ha en policy för tillgänglighet utanför arbetstid

I vilken utsträckning förväntas anställda uppkopplade mot kommunikationskanaler? I dagens klimat blir det allt viktigare att ha en tydlig policy kring vad som förväntas kring digital tillgänglighet. Exempelvis kan en sådan policy förespråka att mejl i största mån bör undvikas utanför arbetstid eller på semester – anpassat efter typ av befattning förstås.

4. Vilrum för återhämtning

Som anställd ska du ha möjlighet att kunna återhämta dig i liggande ställning på en ostörd plats. Arbetsmiljöverket rekommenderar därför ett särskilt utformat vilrum för arbetsplatser med mer än 50 anställda. Dock gäller det att se till att rummet inte behandlas lagerrum utan att det faktiskt möbleras utifrån fokus på just vila och återhämtning.

5. Främja nyfikenhet och skapa ett klimat där misstag är okej

Med ökat fokus på nyfikenhet, snarare än prestation, vågar vi prata mer öppet om misstag. Det bidrar till en atmosfär där det är mer okej att göra fel – för oavsett arbetsklimat så gör vi alla någon gång misstag. Skillnaden ligger i om arbetskulturen uppmuntrar till lärdom eller bidrar till att anställda försöker att dölja sina misstag till varje pris. Gissa alternativet som leder till mest stress?

Apropå prestation är det värt att uppmuntra dina chefer att inte glorifiera till exempel övertid och att i stället utbilda chefer i att vara förebilder för hälsa. Om chefen ser till att ta hand om sig själv genom att träna, ta regelbundna pauser och inte sms:a eller mejla på kvällstid sätter denne ett gott exempel för sina anställda.

6. Avbrott i jobbtänket

Inför aktiviteter som tar en ur de vanliga hjulspåren och jobbtankarna en stund. Det kan handla om gemensamma aktiviteter så som frukost på kontoret en gång i veckan, stegräknartävling, lunchpromenader (i grupp eller ensam) eller gemensamma träningspass på arbetstid.

7. Utbilda chefer att fånga tidiga signaler på ohälsa

Ju tidigare chefer kan fånga upp när någon börjar må dåligt desto bättre. Därför är det en bra idé att utbilda chefer med personalansvar i att bättre kunna känna igen tidiga signaler på ohälsa och stress, så att de vet när det är dags att agera genom att initiera ett omtankessamtal. Exempel på signaler att hålla utkik efter är:

  • Koncentrationssvårigheter
  • Humörsvängningar
  • Försämrat minne

Med det sagt är det smart att inte bara förlita sig på den mänskliga faktorn när det kommer till att upptäcka tidiga signaler. Idag finns smart teknologi som gör det lättare att följa hur medarbetare mår och som även kan flagga så fort någon uppvisar tidiga tecken på ohälsa. Det skapar trygghet för alla involverade och blir ett stort stöd i förebyggande hälsoarbetet.

Undrar du hur MedHelps hälsoplattform med AI kan underlätta ert systematiska arbetsmiljöarbete och på så sätt främja en arbetsmiljö med mindre stress?

Senast uppdaterad: 2024-03-14

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?