Hur jobbar ni med er rehabiliteringsprocess?

Dela

Alla arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Varje år ska en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet göras och om det inte har fungerat bra så ska arbetet förbättras. Det inkluderar även arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

Att arbeta med HR-frågor och stödja chefer i deras rehabiliteringsansvar kan vara ett utmanande uppdrag. Liksom det för chefen som ansvarar för medarbetaren och dennes rehabilitering kan vara en stor utmaning.

Långtidsfrånvaro är också extremt dyrt, undersökningar visar att varje enskilt fall snabbt kostar mer än 100 000 kr. Så det bästa är så klart om en medarbetare med risk för långtidsfrånvaro kan fångas upp innan ohälsan leder till lång frånvaro. Vid lång frånvaro är det så klart också viktigt att medarbetaren så snabbt som möjligt rehabiliteras och kommer tillbaka i effektivt arbete, både för medarbetaren och för företaget.

Se till att du som arbetsgivare har en bra överblick över vilka delar som finns på plats i rehabprocessen.

Snabbcheck på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Snabbcheck på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Här har vi listat sex påståenden. Vilka stämmer in på arbetet med er rehabprocess? Svaren ska vara JA eller NEJ, inte  någonstans mittemellan.

  • Vi har en tydlig och enkel rutin för sjukanmälan som alla medarbetare känner till och praktiserar.
  • Våra medarbetare vet vem hos arbetsgivaren som de ska lämna sitt läkarintyg till och hur denne sedan kommer hantera informationen som läkarintyget förmedlar. Medarbetaren vet också hur läkarintyget ska förvaras hos oss som arbetsgivare.
  • Alla chefer har regelbunden kontakt (minst en gång i månaden, helst två) med sjukfrånvarande medarbetare.
  • Vi tar alltid hjälp av en oberoende expertresurs när vi själva inte har kunskap eller rätt verktyg för att hjälpa medarbetare vid sjukfrånvaro, återgång i arbete och så vidare.
  • Alla chefer dokumenterar alltid alla händelser i samband med medarbetares sjukfrånvaro, löpande genom hela processen.
  • Vi gör alltid ett tydligt avslut när arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är avslutat.

Gör det enkelt

Chefer blir inte chefer för att ta hand om sjukskrivna medarbetare. Det vanligaste är att cheferna tycker att det är en svår uppgift som dessutom tar mycket tid. Tid som de hellre vill lägga på medarbetare som är närvarande på jobbet. Se därför till att göra det enkelt genom att skapa bra rutiner och arbetssätt som fungerar väl med befintliga rutiner och som underlättar för cheferna att hålla kontakten med sina sjuka medarbetare.

Det är viktigt att chefen är observant på tidiga signaler hos sina medarbetare för att förebygga sjukskrivningar, men också att arbetet med rehabprocesserna genomförs så att sjukskrivningar inte behöver bli längre än nödvändigt. Ett rehabstödssystem kan vara till stor hjälp för att säkerställa att rutinerna följs och underlätta för både chefer och medarbetare.

Vi har tagit fram en översikt över hela rehabkedjan med information om vad du som arbetsgivare behöver tänka på. Ta del av den genom att ladda ner vår infografik.

Behöver ni ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör vardagen enklare för både chefer och medarbetare med sjukanmälan och sjukvårdsrådgivning  samtidigt som du får en överblick över hur organisationen mår.

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

Ladda ner guide

Vilka utmaningar står arbetsgivare (HR-personal och chefer) för när det kommer till ohälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro arbetsanpassning och rehabilitering?

Vi har tagit fram en guide som ger dig tips på hur du coachar cheferna via rätt verktyg för en hälsosam arbetsplats.

  • HR-avdelningarnas och chefernas utmaningar med ohälsa
  • Rehabplan – plan för återgång i arbete
  • Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Gör det enkelt

Fyll i dina uppgifter i formuläret för att ladda ner guiden!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?