Hur jobbar ni med er rehabprocess?

Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Varje år ska arbetsgivare göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och om det inte har fungerat bra så ska arbetet förbättras. Det inkluderar även arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning.

Hur kvalitetssäkrar ni er rehabprocess?

Att arbeta på en HR-avdelning och stödja chefer i deras rehabiliteringsansvar kan vara ett utmanande uppdrag. Men det kan också vara en stor utmaning för chefen som ansvarar för medarbetaren och dennes rehabilitering.

Se till att du som arbetsgivare har en bra överblick över vilka delar som finns på plats i rehabprocessen.

Här har vi listat sex påståenden. Vilka stämmer in på arbetet med er rehabprocess? Svaren ska vara JA eller NEJ, inte någon stans mittemellan.

 • Vi har en tydlig och enkel rutin för sjukanmälan som alla medarbetare känner till och praktiserar. 
 • Våra medarbetare vet vem hos arbetsgivaren som de ska lämna sitt läkarintyg till och hur denne sedan kommer hantera informationen som läkarintyget förmedlar. Medarbetaren vet också hur läkarintyget ska förvaras hos oss som arbetsgivare.
 • Alla chefer har regelbunden kontakt (minst en gång i månaden, helst två) med sjukfrånvarande medarbetare.
 • Vi tar alltid hjälp av en oberoende expertresurs när vi själva inte har kunskap eller rätt verktyg för att hjälpa medarbetare vid sjukfrånvaro, återgång i arbete och så vidare.
 • Alla chefer dokumenterar alltid alla händelser i samband med medarbetares sjukfrånvaro, löpande genom hela processen.
 • Vi gör alltid ett tydligt avslut när arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering är avslutat.

Gör det enkelt

Chefer blir inte chefer för att ta hand om sjukskrivna medarbetare utan det vanligaste är att cheferna tycker att det är en svår uppgift som dessutom tar mycket tid. Tid som de hellre vill lägga på medarbetare som är närvarande på jobbet. Se därför till att göra det enkelt genom att skapa bra rutiner och arbetssätt som stämmer väl överens med era befintliga rutiner och som underlättar för cheferna att hålla kontakten med sina sjuka medarbetare.

Det är viktigt att chefen är observant på tidiga signaler hos sina medarbetare för att förebygga sjukskrivningar men också att arbetet med rehabprocesserna genomförs så att sjukskrivningar inte behöver bli längre än nödvändigt. Ett rehabstödsystem kan vara till stor hjälp för att säkerställa att rutinerna följs och som underlättar både för chefer och medarbetare.

Vi har tagit fram en översikt över hela rehabkedjan med information om vad du som arbetsgivare behöver tänka på. Ta del av den genom att ladda ner vår inforgrafik.

Behöver ni också ett verktyg som hjälper er att få en bra överblick över sjukfrånvaron på er arbetsplats? Vi gör det enklare för både chefer och medarbetare med smarta verktyg och sjukvårdsrådgivning när era medarbetare blir sjuka.

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.

Infografik

Rehabplanen – hela rehabkedjan

Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot dina medarbetare om och när de blir sjuka. En del av ansvaret är att du ska erbjuda de insatser och rehabiliterings- och anpassningsåtgärder som finns att tillgå för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete så fort som möjligt.

Vi har tagit fram en översikt över hela rehabkedjan med information om vad du som arbetsgivare behöver tänka på.

 • 3 faktorer för en lyckad rehabilitering
 • Första veckan
 • Krav på läkarintyg
 • Sjukpenning
 • Rehabmöte
 • Rehabilitering
 • Särskilda skäl
Fyll i dina uppgifter i formuläret här på sidan för att ladda ner rehabplanen!