StartÖversikt Investerare

Investerare

Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av MedHelp Care.

MedHelp Cares aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

 

Om oss

MedHelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

MedHelp Care grundades 1999 som en del av en större hälsokoncern och bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige och Danmark med cirka 40 anställda.

Affärsmodell

MedHelp Care säljer tjänsteabonnemang med månatligt fakturerade avgifter. Merparten av bolagets avtal är årslånga med förlängning om de inte aktivt sägs upp. Abonnemangen säljs direkt till företagskunder men även genom företagshälsopartners.Återkommande intäkter utgör nära 100 procent av bolagets intäktsströmmar vilket skapar förutsägbarhet och stabilitet i kassaflöden. 

Den faktiska prisbilden varierar beroende på storleken av företagskunden och tillvalda kringtjänster. Merparten av bolagets tjänsteabonnemang utgörs av fasta abonnemangsintäkter per användare medan en mindre andel av abonnemangen är av rörlig karaktär där den totala intäkten beror på antalet frånvaroanmälningar per användare.

Finansiella mål

Den övergripande finansiella målsättningen är att på sikt uppnå en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om 30–40 procent på årsbasis, inbegripet såväl organisk som förvärvad tillväxt. Detta är emellertid en målbild som beror på flera faktorer, varav några som bolaget inte kan påverka såsom marknadsförhållanden.


Senast uppdaterad: 2021-09-15

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?