Investerare

IPO 2021

Om bolaget

Medhelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

MedHelp Care grundades 1999 som en del av en större hälsokoncern och bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige och Danmark med cirka 40 anställda.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandets storlek

Erbjudandet avser högst 5 434 782 aktier. Vid full teckning tillförs bolaget en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskurs

9,20 SEK. Courtage utgår ej.

Minsta teckningspost

Minsta teckningspost är 590 aktier, motsvarande 5 428 SEK.

Värdering

230 MSEK före emissionen.

Teckningsåtaganden

40 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av erbjudandet.

Lock-up åtaganden

Cirka 94 procent av aktierna i bolaget före genomförandet av erbjudandet är föremål för lock-up under en period om 12 månader från första handelsdag.

Teckningsperiod

27 september 2021 – 11 oktober 2021. Depåkunder hos Nordnet kan anmäla sig för förvärv av aktier via Nordnets internettjänst fram till kl. 23:59 den 10 oktober 2021.

Offentliggörande av utfall

Omkring den 12 oktober 2021.

Likviddag

18 oktober 2021.

Preliminär första handelsdag

26 oktober 2021 på Nasdaq First North Growth Market.Senast uppdaterad: 2023-09-25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!