Investerare

Ny algoritm för att fånga upp hälsorisker

MedHelp Care lanserar en algoritm i sin digitala plattform för att hjälpa företag att i ett tidigt skede fånga upp hälsorelaterade risker bland anställda. Med hjälp av den nya algoritmen i den digitala plattformen kan MedHelp Care bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.

Läs mer