Koll på sjukfrånvaron har hjälpt VA-gruppen förebygga ohälsa

Dela

Helhetskoll, ordning och reda och en bra förståelse kring vad som döljer sig bakom sjukfrånvarosiffrorna. Det är resultatet ett år efter att VA-gruppen började använda frånvarohantering med sjukvårdsrådgivning som komplement till sin företagshälsovård. Emelie Assarsson på VA-gruppen ser det som en viktig grund för företagets långsiktiga hälsoarbete.

VA-gruppen är ett entreprenörsbolag som projekterar, bygger och underhåller VA-anläggningar i södra Sverige. Företaget har cirka 155 anställda, varav cirka 20 har en chefsroll.

Företaget är i stark tillväxt både geografiskt och i omsättning och planerar fortsatt tillväxt både organiskt och genom förvärv. Därför behövde de en lösning för att hantera hälsa och sjukfrånvaro på en övergripande nivå, men samtidigt med möjlighet att få ökad kunskap om hur sjukfrånvaron ser ut i mer i detalj, och en lösning som fungerar bra på sikt när företaget växer. 

VA-gruppen valde en lösning med företagshälsovård från Feelgood och digital frånvarohantering och rehabstöd från MedHelp.  Frånvarohanteringen innebär att medarbetarna kan sjuk- och friskanmäla sig per telefon eller via webben och få personlig sjukvårdsrådgivning vid sjukdom eller vård av sjuka barn, dygnet runt, året om. Rehabstödet ger cheferna stöd genom hela rehabiliteringsprocessen om en medarbetare är sjukskriven en längre tid, och genererar bland annat information och påminnelser till chefen när olika aktiviteter måste ske.

– Medarbetarna uppskattar enkelheten och hjälpen de får från sjuksköterskorna. Att kunna ringa ett samtal för att både sjukanmäla sig och få hjälp från sjuksköterska, 24 timmar om dygnet 365 dagar om året, och att all nödvändig information skickas vidare till chefen, tycker de är väldigt smidigt, säger Emelie.

En digital lösning via ett enda telefonnummer eller via webben passar VA-gruppen bra. De har medarbetare som är väldigt vana vid ny teknik och gärna hanterar sin vardag via webb och app, och medarbetare som inte är det utan hellre använder telefon. Det är också lätt att lägga till nya användare, vilket är smidigt när företaget växer.

Statistiken över sjuk- och friskanmälningar har gjort att företaget fått bättre koll på sjukfrånvarons omfattning och var den förekommer. Detta i kombination med flaggning vid upprepad korttidsfrånvaro gör det lättare att veta vilka åtgärder som ska sättas in och att arbeta långsiktigt och förebyggande.

– Vi har länge varit förskonade från långtidssjukfrånvaro, men också haft ett visst mörkertal när det gäller kort sjukfrånvaro, det förstår vi nu när vi har data att utgå ifrån. Tidigare rapporterade medarbetare frånvaro till chefen som rapporterade till lönekontoret. Så cheferna hade koll, men det var svårt att få en helhetsbild och veta mer specifikt vad sjukfrånvaron i företaget berodde på och vad vi skulle göra åt den, säger Emelie.

Vid långtidssjukfrånvaro är verktyget Rehabstöd en stor hjälp för cheferna och HR, bland annat genom de automatiska påminnelserna och de färdiga mallarna i systemet.

– Idag stöttar vi inom HR cheferna i rehabiliteringsarbetet. Men systemet ger så bra stöd så även om vi inte gjorde det skulle cheferna enkelt kunna klara sitt rehabarbete själva. Enkelheten i systemet har nog också motiverat fler chefer att vilja arbeta med rehabilitering, säger Emelie.

Statistiken från frånvarohanteringen används regelbundet av HR och företagsledningen. Det har ökat kunskapen i ledningen, samtidigt som cheferna blivit mer medvetna om sitt ansvar och vad de behöver göra. En gång i månaden följs sjukfrånvaron upp i ledningen, baserat på övergripande data och genom att kunna titta närmare på särskilda fall.

– Eftersom systemet flaggar vid upprepad korttidsfrånvaro har det blivit mycket lättare att ha koll och ge stöd både till medarbetare och chef. Det är bra att både HR och chefen får information i ett tidigt skede. Då blir också cheferna mer medvetna om läget och vad de förväntas göra, säger Emelie.

Emelie tycker att det blivit mer ordning och reda när det gäller sjukfrånvaro och rehabilitering sedan de började med den digitala frånvarohanteringen. Även om sjukfrånvaron i företaget varit relativt låg så fanns tidigare ett mörkertal. Lokala chefer hade kunskap men övergripande var bilden mer oklar.

– Eftersom vi nu vet vad sjukfrånvaron beror på, och hela tiden följer detta, kan vi ta tag i problem på ett tidigt stadium. Idag vet vi till exempel att det finns vissa risker för ryggbesvär i vissa arbetsmoment, på grund av lyft, rörelser eller att man kan bli kall, och vi kan då arbeta med ergonomi, avlastning, hjälpmedel och bättre kläder. På detta sätt kan vi minska ohälsa och få nöjdare medarbetare, säger Emelie.

VA-gruppens mål är att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro så långt som det är möjligt och då är fakta om nuläget och vad som orsakar problem och sjukfrånvaro avgörande.

– Självklart ska alla våra medarbetare ha de hjälpmedel som finns för att undvika förslitning och andra problem. Nu vet vi vilka som är de största riskerna, och vi vet vad som gör skillnad. Vi har en förhållandevis ny maskinpark med moderna drivmedel, och det gör stor skillnaden för hälsan hos våra medarbetare, och vi tittar hela tiden på ny teknik och hjälpmedel för att underlätta arbetet för medarbetarna, säger Emelie.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?