← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Lär dig använda AI i arbetsmiljöarbetet – 3 tips för bättre prompts

Lär dig använda AI i arbetsmiljöarbetet – 3 tips för bättre prompts

Scrolla ner ↓

Att få till ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan ibland kännas som svår och tungrodd uppgift. Du behöver kunna tolka lagstiftning och förstå hur den ska användas och anpassas till er verksamhet genom policydokument, processer och rutiner. Och du behöver du få med alla chefer på tåget. Som tur är finns det hjälp att tillgå. Läs vidare för att lära dig hur du kan använda generativ AI för att underlätta ditt arbetsmiljöarbete.

Eftersom arbetsmiljöarbete till stor del handlar om att tolka och anpassa svenska arbetsmiljölagar, det vill säga textbearbetning, finns det en stor potential för att ditt arbetsmiljöarbete ska kunna bli lite enklare med hjälp av AI-chatbotar så som ChatGPT eller Gemini. Här är några exempel som du kan använda en AI-chatt till:

  • Tolka lagstiftning och anpassa dessa utifrån din organisation
  • Ta fram utkast till arbetsmiljödokument utifrån era värderingar och tonalitet, tex policys, checklistor och introduktionsguider.
  • Ta fram underlag till mötesagendor och presentationer
  • … och mycket mer

Använt på rätt sätt kan AI alltså vara en hjälp i många olika delar av arbetsmiljöarbetet. Med det sagt är det viktigt att använda AI med sunt förnuft och att framför allt tänka på följande:

  1. AI chatbotar är tränade på en enorm mängd data, från vetenskapliga rapporter till twitterinlägg – ta därför som vana att dubbelkolla faktauppgifter.
  2. Lämna aldrig ifrån dig känslig information om ditt företag eller organisation.

Så formulerar du dina prompts för att få så bra hjälp som möjligt – 3 goda råd

  1. Ge kontext och var konkret

Be inte ChatGPT att skriva en arbetsmiljöpolicy rakt upp och ner. Ge den först en roll att utgå ifrån, till exempel kan du be AI:n att agera som en arbetsmiljöexpert med lång erfarenhet av att jobba med arbetsmiljöfrågor. Var sedan tydlig med att den ska utgå från svensk lagstiftning när den tar fram policyn. Till sist kan du instruera AI-chatten att anpassa policyn utifrån ert företag, det vill säga informera den om era värderingar och säg att texten bör spegla dessa. Ju mer relevant kontext desto bättre svar får du.

  1. Kommunicera med AI som med en kollega – och ställ följdfrågor

Kommunicera med AI-chatten på samma sätt som om du skulle med en riktig person. Skriv i hela meningar och ställ inte heller flera frågor i samma mening, då AI-chatten lätt glömma att svara på alla delar – på samma sätt som vi människor. Se det istället som en konversation mellan dig och chatten där du ställer en fråga i taget. Ställ sedan följdfrågor om det är något som du inte förstår något, alternativt ber du chatten ge dig förslag på frågor du kan ställa för att kunna få ett visst svar.

  1. Ge inte upp vid första försöket

Ge inte upp bara för att det blev fel första gången. Det kan krävas övning för att få svaren som just du behöver. Tänk efter som du faktiskt gett AIn rätt kontext och se över hur du har skrivit din uppmaning.

Källa: Sara Breman, expert inom HR och förändringsledning

Med hjälp av Sara Breman har vi även tagit fram en matnyttig guide om hur du tar hjälp av AI i arbetsmiljöarbetet. Ladda ned guiden för fler konkreta tips, inspiration och smarta prompts.

Jobba smartare med arbetsmiljö och hälsan på ditt företag

Vill du få bättre koll på hur ni kan jobba smartare med arbetsmiljö- och hälsofrågor med hjälp av digitala verktyg? Våra experter visar gärna hur du med MedHelps hälsoplattform kan få ett mer systematiskt och förebyggande hälsoarbete på ditt företag.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?