medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Ledning och ägarstruktur

Europas främsta vårdoperatör 2025

Ledningsgrupp

MedHelps ledningsgrupp består av representanter från hela bolaget. Tillsammans beslutar ledningsgruppen om MedHelps verksamhet för att nå visionen "Europas främsta vårdoperatör 2025".

Styrelse

Dag Carlquist

Styrelseordförande

Mark Hauschildt

Grundare av UVTC &

Styrelseledamot i AllTele AB

Björn Waldebäck

Läkare

Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge

Advokat

Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell

Konsult

samt styrelseledamot i ett antal IT och tjänsteföretag

Therese Rödjemark-Andersson

Arbetstagarrepresentant

Joacim Håkansson

Arbetstagarrepresentant

Ägarstruktur

MedHelp AB ägs till 100% av MedHelp Group OY. Dess huvudägare är Medinuse, övriga ägare är bolagets grundare och tidigare ledning.