MedHelp hanterar 1177 Vårdguiden på telefon i Region Stockholm

MedHelp får fortsatt uppdrag att ge snabb och trygg sjukvårdsrådgivning via 1177 på telefon till stockholmarna.

MedHelp har sedan 2000 hanterat sjukvårdsrådgivning via 1177 Vårdguiden på telefon på uppdrag av Region Stockholm. Avtalet löper ut den 31 augusti och nu har Region Stockholm gett oss nytt uppdrag att hantera tjänsten de kommande fyra åren, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Sjukvårdsrådgivningen i Region Stockholm omfattar cirka 1,3 miljoner samtal varje år och hanteras av våra 270 sjuksköterskor. Tjänsten bygger på en avancerad teknisk plattform som gör det möjligt att erbjuda moderna vårdtjänster för att möta invånarna på nya sätt via till exempel video och chatt.

Avtalet sträcker sig från 1 september 2019 till och med 31 augusti 2023 med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Alla regioner i Sverige har ansvar att driva Vårdguiden på telefon och kan välja att göra det med egna resurser eller att upphandla tjänsten från en underleverantör som MedHelp. Upprepade mätningar visar att MedHelp har betydligt kortare svarstider och högre svarsfrekvens, samt lägre kostnad per samtal, jämfört med de regioner som driver 1177 Vårdguiden på telefon i egen regi.

MedHelp är certifierade enligt ISO 14001 för kvalitet och miljö, och arbetar nu för certifiering enligt ISO 27001 för informationssäkerhet.