MedHelps affärsområde Vårdtjänster säljs till Kry

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

MedHelp säljer affärsområde Vårdtjänster, som utför sjukvårdsrådgivning för bland andra 1177 Vårdguiden, till Kry. Detta för att kunna öka takten ytterligare och helhjärtat satsa på affärsområde Företagstjänster och vår redan marknadsledande plattform för datadriven hantering av företagshälsa.

Affären innebär att Kry förvärvar MedHelps affärsområde Vårdtjänster, tillika dotterbolaget MedHelp AB. Det innebär att bolaget MedHelp AB får en ny ägare men det påverkar inte medarbetarnas dagliga arbete eller nuvarande uppdrag och utförande för kunderna.

Människor söker i större utsträckning vård digitalt och det finns en stor potential i att utveckla 1177 genom digitala lösningar som chatt och video men också med vårdresurser som läkare och psykologer. Detta efterfrågas alltmer av patienterna och är ett av skälen bakom affären mellan MedHelp och Kry.

– Kombinationen av Krys ledande digitala förmåga och MedHelps oöverträffade kvalitet och effektivitet möjliggör ett mycket starkt erbjudande till regionerna, samtidigt som det gör det möjligt för Medhelp att intensifiera utvecklingen av vår marknadsledande plattform för datadriven hantering av företagshälsa för våra företagskunder, säger Tobias Ekros, vd för MedHelp.

Sjukvårdsrådgivningen för våra företagskunder kommer under en övergångsperiod att ske med samma resurser som idag, samtidigt som MedHelp omgående inleder ett arbete med att bygga upp en egen organisation för sjukvårdsrådgivning. Nuvarande verksamhetschef kommer att ansvara för rådgivningskvaliteten i den nya organisation som byggs upp. På detta sätt säkerställs hög och jämn kvalitet på sjukvårdsrådgivningen till våra kunder över tid.

MedHelp driver sedan år 2000 sjukvårdsrådgivningen 1177 på uppdrag av bland annat Region Stockholm. Med cirka 260 sjuksköterskor har företaget under flertalet år levererat landets kortaste svarstider och högsta svarsfrekvens och MedHelp har bidragit till ökad tillgänglighet för patienterna och sänkta kostnader för vården.

En förutsättning för slutförande av affären är att MedHelps största kund Region Stockholm formellt godkänner ägarbytet. Det väntas ske inom cirka 1–2 månader.

För mer information kontakta:

Tobias Ekros, vd MedHelp
Tobias.ekros@medhelp.se
Mobil: 070-255 16 70

Sofia Liljefors, pressansvarig
Sofia.liljefors@medhelp.se
Mobil: 070-202 62 25

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.