medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Monitorering av patienters hälsodata

Monitorering
av patientens
hälsodata

Med monitorering av patientens hälsodata
skapas 
förutsättningar för en bättre vård
och vägledning av patienter på distans.

Vård på distans för kroniskt sjuka patienter

Genom att kontinuerligt ta emot och bedöma en patients hälsodata skapas grundläggande förutsättningar för effektiv vård och för vägledning av patienter på distans.

Mätdata patient MedHelp

Vårdoperatörens roll

I vår roll som Vårdoperatör fungerar MedHelp som ett komplement till befintlig vård där våra legitimerade sjuksköterskor kan vårda, hjälpa och vägleda patienten då han eller hon befinner sig i hemmet och utanför den ordinarie vården. Detta kan till exempel vara mellan planerade vårdbesök vilket innebär att besöken kan planeras utifrån patientens verkliga behov. I vissa fall kanske besöken kan justeras i tiden, i andra fall kanske vårdnivån kan justeras så att patienten får rätt vård snabbare.

 

Titta på filmen "KOL-projektet - Interjvu med patient" som beskriver vårdoperatörens nytta och hur patienten kan bli mer delaktig i sin vård.

 

Till filmen

Avlastning för den befintliga vården

För den befintliga vården betyder detta möjlighet till avlastning och effektivisering samtidigt som det skapar en ny form av samarbetspartner. För patienten kan den direkta hjälpen vara avgörande för dennes välmående och i många fall undviks onödigt lidande, onödiga vårdbesök och akut vårdsökande.

"Besöken planeras utifrån patientens verkliga behov"

Behovsstyrd vård är smart och mer anpassad utifrån patientens behov.

Några av våra kunder

Coala Life (Hjärtupplysningen)

Vi hjälper er att hitta en lösning som passar

Kontaka oss och berätta vilka lösningar och behov ni har. Tillsammans kan vi skapa en smartare vård med digitala lösningar och vård på distans.

Lösningar för kroniskt sjuka patienter

Vi har idag lösningar för vård på distans av t.ex. KOL-patienter, hjärtpatienter och diabetespatienter. 

Andreas Winqvist

Björn Arkinger

Affärsområdeschef

Vårdtjänster 

Håkan Eklund

Håkan Eklund

Affärsutveckling eHälsa

Vårdtjänster 

Thomas Nyman

Thomas Nyman

Kund-/Leveransansvarig

Vårdtjänster