medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Monitorering av patientens hälsodata

Med en tydlig överblick av patientens hälsodata skapas förutsättningar för en bättre vård och vägledning av patienter på distans.

Vård på distans för kroniskt sjuka patienter

Genom att kontinuerligt ta emot och bedöma en patients hälsodata skapas grundläggande förutsättningar för effektiv vård och för vägledning av patienter på distans.

Vårdoperatörens roll

I vår roll som Vårdoperatör fungerar MedHelp som ett komplement till befintlig vård där våra legitimerade sjuksköterskor kan vårda, hjälpa och vägleda patienten då han eller hon befinner sig i hemmet och utanför den ordinarie vården. Detta kan till exempel vara mellan planerade vårdbesök vilket innebär att besöken kan planeras utifrån patientens verkliga behov. I vissa fall kanske besöken kan justeras i tiden, i andra fall kanske vårdnivån kan justeras så att patienten får rätt vård snabbare.

 

Titta på filmen "KOL-projektet - Interjvu med patient" som beskriver vårdoperatörens nytta och hur patienten kan bli mer delaktig i sin vård.

Se filmen

Avlastning för den befintliga vården

För vården betyder monitorering möjlighet till avlastning och effektivisering. För patienten kan den direkta hjälpen vara avgörande för dennes välmående och i många fall undviks onödigt lidande, onödiga vårdbesök och akut vårdsökande.

Läs mer

Lösningar för kroniskt sjuka patienter

Vi har idag lösningar för vård på distans av t.ex. KOL-patienter, hjärtpatienter och diabetespatienter. Vill du veta mer så är du alltid välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss

Vi hjälper er att hitta en lösning som passar

Kontaka oss och berätta vilka lösningar och behov ni har. Tillsammans kan vi skapa en smartare vård med digitala lösningar och vård på distans.

Kontakta oss

"Besöken planeras utifrån patientens verkliga behov"

Behovsstyrd vård är smart och mer anpassad utifrån patientens behov.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i dina uppgifter här så ser vi till att rätt person kontaktar dig. 


Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet

Läs mer om succéprojektet som ger KOL-patienter ökad livskvalitet.

 

Läs mer

Några av våra kunder

  • Coala Life (Hjärtupplysningen)

Kontakta oss så berättar vi mer

Thomas Nyman

Kund-/Leveransansvarig

Vårdtjänster

Björn Arkinger

Affärsområdeschef

Vårdtjänster