Monitorering

Vi effektiviserar befintlig vård och ökar livskvaliteten för patienten genom att erbjuda vård och rådgivning på distans för kroniskt sjuka patienter, baserat på kontinuerlig bedömning av patientens hälsodata.

Lägre kostnader för vård och samhälle

Vård på distans genom monitorering innebär stora kostnadsbesparingar för vården genom färre akutbesök och vårddygn samt kortare återinläggningstider. Vård på distans medför också stora samhällsbesparingar genom minskade kostnader för stöd och omsorg. Monitorering ger dessutom en ökad trygghet och livskvalitet för både patient och närstående.

”Jag kom hem med en ny medicin som jag reagerade på. Kände mycket oro och nästan panik. Samtal med vårdoperatören lindrade verkligen och kontakten var jättevärdefull. Om jag inte hade haft denna kontakt hade jag förmodligen tagit ambulans in till akuten”

Patientuttalande

Avlastning för vården

Monitorering avlastar och effektiviserar ordinarie vård. För patienten kan den uppkopplade hjälpen vara avgörande för måendet och innebära att onödigt lidande, vård- och akutbesök kan undvikas.

Trygghet för kroniskt sjuka patienter

Vi har lösningar för vård på distans för bland annat hjärtpatienter, diabetespatienter och KOL-patienter. Monitorering i hemmet, då legitimerade sjuksköterskor i direktkontakt kan kontrollera patientens värden, innebär ofta en ökad trygghet och livskvalitet för patienten.

Lägre vård- och samhällskostnader

Vård på distans innebär kostnadsbesparingar för vården genom färre akutbesök och vårddygn på sjukhus. Samtidigt innebär det minskade samhällskostnader för stöd och omsorg. Varje investerad krona i monitorering beräknas ge minst fem kronor tillbaka.

MedHelps roll

Våra legitimerade och erfarna sjuksköterskor hjälper och vägleder patienten i hemmet utanför den ordinarie vården, till exempel mellan planerade vårdbesök. All vård planeras utifrån patientens specifika behov.

En av våra lösningar är till för vård av KOL-patienter. I filmen beskriver en KOL-patient nyttan med vård och rådgivning på distans och hur patienten själv kan bli mer delaktig i sin vård.

Resultat monitorering KOL-patient:

  • 60 procent av patienterna besparades återinläggning
  • Hävde inledande försämring (exacerbation) för 30 procent av patienterna
  • Stora kostnadsbesparingar för vården. Varje investerad krona för vård på distans ger minst fem kronor tillbaka

 

Källa: MedHelps KOL-projekt 2017

Kalix e-hälsocenter

Kalix e-hälsocenter är en del av MedHelp och arbetar med vård på distans och monitorering. 

  • Specialutbildade sjuksköterskor med KOL- och hjärtkompetens
  • Hjälper och vägleder totalt cirka 300 patienter i hemmet genom monitorering och online-/videorådgivning

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig eller din Region med sjukvårdsrådgivning

    Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

      Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.