Nuläge och viktiga råd om Corona

Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Antalet fall av Corona/Covid-19 i Sverige stiger och Folkhälsomyndigheten skärpte sin bedömning av risken för spridning av Covid-19. Såväl risken för importfall och risken för spridning i Sverige bedöms som mycket hög. Samtidigt har riktlinjerna för provtagning av misstänkt Covid-19 förändrats så att nu endast sjuka personer ska provtas. Utvecklingen bidrar förstås till en ökad oro i samhället och betydligt fler samtal till 1177 Vårdguiden.

MedHelp hanterar sjukvårdsrådgivningen via 1177 Vårdguiden i Stockholmsregionen och vårt mål är att så många som möjligt ska få hjälp så snabbt och enkelt som möjligt av våra sjuksköterskor. Vi har vi periodvis haft mer än en femdubbling av antalet samtal jämfört med normalläget, drygt 20 000 samtal jämfört med cirka 4 000 en normal vardag i mars. Kötiderna är allt mellan 10 och 40 minuter, jämfört med cirka 3 minuter i ett normalläge.

Vi gör allt vi kan för att stärka upp bemanningen, bland annat genom att befintlig personal arbetar extra och vi tar löpande in ett stort antal extra sjuksköterskor som vi successivt utbildar så att de kan komma i arbete så snabbt som möjligt. Vi följer utvecklingen dag för dag för att bedöma behoven framåt.

När belastningen är som störst har MedHelp cirka 50 sjuksköterskor som tar emot samtal från invånarna, jämfört med cirka 30 i normalläge. Sjuksköterskorna bedömer vårdbehov, ger egenvårdsråd och hänvisar vid behov vidare. Bemanningen anpassas efter förväntade variationer i antalet samtal över dygnet.

Det viktigaste nu är att samarbeta – tillsammans bekämpar vi Corona. Vi uppmanar därför alla att:  

  • Stanna hemma om du är sjuk, även med mildare förkylningssymtom. Har du feber, hosta och ont i halsen, ska du stanna hemma och undvika att träffa andra.
  • Om du har haft en förkylning stanna hemma minst två dygn efter att du har blivit symtomfri. 
  • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Nys och hosta alltid i armvecket eller i en pappersnäsduk som slängs direkt efter.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Håll ett visst avstånd till personer som hostar och nyser och undvik att ta i hand.
  • Kontakta 1177 eller en vårdcentral om du känner dig mycket sjuk, är över 80 år eller arbetar inom vård och omsorg. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.
  • Ta hand om och hjälp varandra!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.