Ny algoritm för att fånga upp hälsorisker

Dela

MedHelp Care lanserar algoritm för att fånga upp hälsorisker – möjliggör stora kostnadsbesparingar för kunder

MedHelp Care lanserar en algoritm i sin digitala plattform för att hjälpa företag att i ett tidigt skede fånga upp hälsorelaterade risker bland anställda. Med hjälp av den nya algoritmen i den digitala plattformen kan MedHelp Care bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.

”Vår plattform är redan idag ett uppskattat verktyg för att adressera och arbeta med medarbetarnas hälsa, men nu tar vi ett steg till och underlättar arbetet med att identifiera tidiga signaler på ohälsa”, säger Lars Roth, CGO på MedHelp Care.

I slutet av september lanserade MedHelp Care en algoritm till sin digitala plattform för företagshälsa. Syftet med algoritmen är att hjälpa chefer att enklare fånga upp tidiga signaler och risker på ohälsa som senare kan utveckla sig till långtidssjukfrånvaro hos medarbetare. Genom MedHelp Cares ledande position med en stor mängd data över företags medarbetare och dess sjukfrånvaro kan MedHelp Care erbjuda effektiva sätt att i ett tidigt stadie fånga upp hälsorisker. Algoritmen identifierar en stor andel av de individer som riskerar att bli långtidssjukfrånvarande, vilket ökar företagens möjligheter att sätta in preventiva insatser i god tid för att hjälpa individen samt förhindra produktivitetsstörande och kostsam sjukfrånvaro. MedHelp Care uppskattar att så många som en av tio medarbetare varje år drabbas av långtidssjukfrånvaro och att kostnaden i snitt är cirka 100 000 kronor per sådan långtidssjukskriven*.

Under hösten kommer MedHelp Care även att lansera ett verktyg som bygger på artificiell intelligens (”AI”) som redan nu är 20% bättre på att identifiera hälsorisker än den algoritm som används idag. AI-verktyget kommer över tid att förbättras genom att modellen berikas med mer träningsdata vilket gör den allt träffsäkrare i att identifiera hälsorisker.

”Jag är väldigt glad att kunna berätta om dessa produktutvecklingar. Var tionde medarbetare blir varje år långtidsfrånvarande till stora kostnader för företaget och lidande för individen. Med bra riskidentifiering och snabba preventiva insatser bör våra kunder kunna halvera den siffran med hjälp av vår plattform för digital företagshälsa”, säger Lars Roth, CGO på MedHelp Care.

*Källa: Linköpings Universitet, MedHelp Cares egen data samt statistik från MedHelp Cares HR- rapport: https://www.medhelp.se/hr-rapport/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Ekros, VD
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!