Nyheter

Kunskap är grunden till en välmående organisation och lägre sjukfrånvaro. Här finner du inspiration, fakta och guider som hjälper dig i ditt arbete för friskare människor och en långsiktigt hållbar organisation.

Ny algoritm för att fånga upp hälsorisker

MedHelp Care lanserar en algoritm i sin digitala plattform för att hjälpa företag att i ett tidigt skede fånga upp hälsorelaterade risker bland anställda. Med hjälp av den nya algoritmen i den digitala plattformen kan MedHelp Care bidra ytterligare till en bättre medarbetarhälsa och stora kostnadsbesparingar relaterade till långtidssjukfrånvaro hos företag.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?