Nyheter

Nuläge och viktiga råd om Corona

Antalet fall av Corona/Covid-19 i Sverige stiger och Folkhälsomyndigheten skärpte Folkhälsomyndigheten sin bedömning av risken för spridning av Covid-19. Såväl risken för importfall och risken

Läs mer »

Stor belastning på 1177 pga Corona

MedHelp hanterar sjukvårdsrådgivningen 1177 Vårdguiden på telefon på uppdrag av Region Stockholm. Corona innebär en mycket stor ökning av antalet samtal och MedHelps främsta fokus

Läs mer »

Hur jobbar ni med er rehabprocess?

Rehab är en del av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Varje år ska arbetsgivare göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och om det inte har fungerat

Läs mer »