Välj ett paket som passar dina behov

Vilken typ av utmaningar har du när det kommer till sjukfrånvaro, rehabilitering och hälsa på ditt företag? Vi hjälper dig att välja rätt paket! Dra i reglagen nedan och få rekommendation om vilket paket som passar just dig.

Hälsoplattform med AI

Bas

Importera hälsodata från befintliga system och förebygg ohälsa med hjälp av AI

Plus

Systematisk frånvarohantering och frånvarodata samt påminnelser till chefer i realtid​

Plus Rådgivning

Stötta medarbetarna och chefer ännu mer med sjukvårdsrådgivning från erfarna sjuksköterskor
Översikt av hälsoläget
Dokumentation av ärenden
Identifiering av tidiga signaler med AI
Hälsofrämjande rekommendationer
Rehabstöd
Statistik & rapporter
Stöd för integrationer
Frånvaroprognoser
Mallar & checklistor
Integration mot Försäkringskassan
 
Uppladdning av läkarintyg
 
Frånvaroöversikt i realtid
 
Frånvaroorsaker
 
Sjuk & friskanmälan
 
Chefsstöd vid sjukfrånvaro
 
Automatiska notiser till chef
 
Påminnelser till medarbetare
 
Sjukvårdsrådgivning
 
 
25 kr/månad
Per anställd
35 kr/mån
Per anställd
70 kr/mån
Per anställd

Hälsoplattform med AI

Bas

Plus

Plus Rådgivning

Översikt av hälsoläget

Dokumentation av ärenden

Identifiering av tidiga signaler med AI

Hälsofrämjande rekommendationer

Rehabstöd

Statistik & rapporter

Stöd för integrationer

Frånvaroprognoser

Mallar & checklistor

Integration mot Försäkringskassan

 

Uppladdning av läkarintyg

 

Frånvaroöversikt i realtid

 

Frånvaroorsaker

 

Sjuk & friskanmälan

 

Chefsstöd vid sjukfrånvaro

 

Automatiska notiser till chef

 

Påminnelser till medarbetare

 

Sjukvårdsrådgivning

 
 
Bas
25 kr/månad
Per anställd
Plus
35 kr/mån
Per anställd
Plus Rådgivning
70 kr/mån
Per anställd

Detta är MedHelp Care

Vår hälsoplattform ger er en smidig, säker och databaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor och signalerar med hjälp av AI när tidiga signaler på ohälsa uppvisats. Detta gör att företag kan jobba förebyggande och minska långtidssjukfrånvaron med upp till 50%.

Detta är några av fördelarna du får genom att använda MedHelp:

 • Kontroll på sjukfrånvaro genom systematisk frånvarohantering
 • Prediktioner med AI och rekommendationer om hälsofrämjande insatser
 • Möjlighet att undvika långtidssjukfrånvaro genom ett förebyggande arbetssätt
 • Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen utifrån Försäkringskassans riktlinjer
 • Ökat välmående hos medarbetare och sänkta kostnader

Vanliga frågor

 • Vad är MedHelps hälsoplattform med AI?

  MedHelps hälsoplattform med AI är en SaaS-lösning som hjälper organisationer att hantera sina anställdas hälsa och sjukfrånvaro. Plattformen hjälper chefer och HR-ansvariga att identifiera tidiga signaler om ohälsa och agera snabbt för att förhindra att sjukfrånvaron blir långvarig. Plattformen erbjuder också verktyg för att dokumentera och administrera rehabiliteringsärenden.

 • Vilken typ av organisationer passar MedHelps hälsoplattform för?

  MedHelps hälsoplattform med AI passar för alla typer av organisationer. Dra i reglagen ovan för att se vilket paket som passar just din typ av företag.

 • Hur funkar MedHelps Bas-paket?

  Hälsoplattform med AI Bas är MedHelps enklaste paketlösning som ger ett systematiskt arbetssätt för att förebygga och hantera ohälsa. Med Bas-paketet importeras hälsodata från befintliga system på ett sömlöst sätt, och plattformens AI kan hjälpa er att förutse långtidssjukfrånvaro. Hälsoplattformen ger ett effektivt chefsstöd för preventiva insatser likväl som rehabiliteringsstöd vid långtidssjukfrånvaro, genom automatiska påminnelser och stöd för hälsofrämjande insatser och rehabiliteringsärenden i realtid. I Hälsoplattformen finns uppföljning och dokumentation, mallar och checklistor samt statistik. Passar för organisationer med övervägande tjänstemän, och låg till medelhög sjukfrånvaro som framför allt är lång (mer än 14 dagar).

 • Hur funkar Plus-paketet?

  MedHelps Hälsoplattform med AI Plus ger ett heltäckande stöd i arbetet kopplat till sjukfrånvaro och rehabilitering för chefer, arbetsgivare och medarbetare. Med frånvarohantering direkt i plattformen, och överblick över frånvaroorsaker, ger Plus-paketet tillgång till datadrivna insikter och ökat stöd för sänkt sjukfrånvaro. Genom frånvarounderlag förbättras AI:ns förmåga att träffsäkert identifiera ohälsa och förutspå långtidssjukskrivning, och med automatiska påminnelser om hälsoinsatser och rehabiliteringsåtgärder i realtid får chefen ett effektivt stöd för att förebygga både kort- och långtidssjukfrånvaro bland medarbetarna. I Hälsoplattformen finns uppföljning och dokumentation, mallar och checklistor samt statistik. Hälsoplattform med AI Plus passar för organisationer med en fördelning mellan tjänstemän och medarbetare inom produktion och medelhög till hög sjukfrånvaro, som är både kort och lång (mindre än och mer än 14 dagar).

 • Hur funkar Plus Rådgivning-paketet?

  Hälsoplattform med AI Plus rådgivning är MedHelps mest heltäckande stöd till både arbetsgivare och medarbetare. Med professionell sjukvårdsrådgivning redan vid första sjukdagen bidrar vår Hälsoplattform med AI Plus Rådgivning till en positiv medarbetarupplevelse och minskad korttidsfrånvaro. Extra stöd vid tidig signal på ohälsa kan också bidra till att sjukfrånvaro undviks, och därför lämpar sig Hälsoplattform med AI Plus Rådgivning väl för organisationer med hög, upprepad sjukfrånvaro. I Hälsoplattformen finns uppföljning och dokumentation, mallar och checklistor samt statistik. Passar för organisationer med övervägande produktionsintensiv verksamhet, och hög sjukfrånvaro som framför allt är kort (mindre än 14 dagar).

 • Vad kostar MedHelps hälsoplattform?

  Priset varierar från 25 kr/månaden per medarbetare för vårt bas-paket till 70 kr/månaden per medarbetare för vårt paket där sjukvårdsrådgivning ingår.

Obs. Ta inte bort knapparna nedan. De är till för att Elementor ska ladda in popup-rutorna i sidan. Om knapparna inte finns kommer popup-rutorna för Bas, Plus och Plus Rådgivning inte att fungera.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?