← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Så övertygar du ledningen om att satsa på ett verktyg för digital företagshälsa

Så övertygar du ledningen om att satsa på ett verktyg för digital företagshälsa

Du står framför ledningen och berättar att ni behöver förbättra ert arbete med företagshälsan. Ett digitalt verktyg kommer att förenkla för både chefer och medarbetare – men trots de uppenbara fördelarna kan det vara svårt att veta vilka argument som biter bäst på de som ska fatta beslutet i slutändan. Här är en lista på de vanligaste frågorna som ledningen ställer och hur du besvarar dem på bästa sätt.

“På vilket sätt sparar vi pengar med ett digitalt hälsoverktyg?”

Börja med att förklara hur mycket långtidssjukskrivningar kostar företaget idag. En studie från Linköpings universitet visar att snittkostnaden per långtidssjukskrivning är 100.000 kr. Det betyder att hundra långtidssjukskrivningar kostar företaget 10 miljoner kronor om året. Därför finns det stora ekonomiska vinster i att arbeta mer proaktivt.

Frånvaromönster är en tydlig markör på långsiktig ohälsa och genom att implementera ett datadrivet arbetssätt upptäcker ni röda flaggor tidigt. Vid kortare sjukskrivningar erbjuder ni sjukvårdsrådgivning så personen kan återgå till arbetet så snart som möjligt.

“Är det inte onödigt dyrt?”

Ett digitalt verktyg, så som hälsoplattformen, för förebyggande hälsoarbete behöver inte kosta mer än kaffe till de anställda. Påminn därför ledningen om att fokusera på vad de sparar genom att ha friska, pålitliga medarbetare på plats. Räkna även in andra kostnader som produktionsbortfall och rekrytering av ersättare och ställ detta sedan mot kostnaden av ett digitalt system. Det lönar sig alltid att arbeta förebyggande.

“Vad är det för fel på det vi gör nu?”

Här är det dags att ta upp ett exempel: Räddningstjänsten. De lägger majoriteten av sina resurser på att förebygga bränder, inte att släcka dem.

Inom företagshälsa är det däremot ofta tvärt om. Därför behöver företaget lägga om sitt arbetssätt i grunden. Om företagshälsan ska bidra till företagets lönsamhet behövs ett proaktivt stöd – vilket kommer att ge en synlig ekonomisk effekt och högre ROI.

“Är persondatan säker i ett digitalt system?”

Ställ motfrågan “Är datan säker idag?”. Att lagra sjukdata i mail och gemensamma kalkylark är ett lagbrott och samtidigt rutinupplägg på många arbetsplatser. Konsekvenserna kan vara både böter och sanktionsavgifter.

En hälsoplattform kan sköta uppgiftshanteringen helt i linje med GDPR och Arbetsmiljöverkets lagar. Ett digitalt verktyg är därför inte bara ekonomiskt framgångsrikt utan också säkrare.

“Vi har redan låg sjukfrånvaro. Varför ska vi göra mer?”

Ifrågasätt vad “låg sjukfrånvaro” faktiskt betyder. Även om ni har 4% sjukfrånvaro kan det innebära miljonkostnader för företaget varje år, samtidigt som det preventiva arbetet aldrig kan bli klart. Det räcker därför inte att jämföra sina siffror mot tidigare år eller konkurrenter och sen klappa sig på axeln.

Ett datadrivet verktyg har exakt statistik för er bransch vilket ger en komplett bild av sjukfrånvaroläget. Baserat på det underlaget kan ni sätta relevanta benchmarks för just ert företag.

“Hur påverkar detta våra chefer?”

Förklara att digital företagshälsa tar mindre chefstid per anställd. Verktyget hjälper chefen att automatiskt identifiera riskindivider baserat på frånvaromönstret bland sina medarbetare. Därför kan de sätta in rätt åtgärder i tid, vilket förebygger långtidssjukskrivningar. Det förenklar också arbetet med uppföljning och rehabilitering, där verktyget automatiserar processen istället för att chefen ska hålla koll på egen hand och göra arbetet manuellt.

Dessutom har ett digitalt verktyg en lättillgänglig överblick över hälsan i teamet som chefen kan jämföra mot andra arbetsgrupper inom företaget.

“Hur påverkar detta våra anställda?”

Berätta att CSR-arbetet är viktigare än någonsin. Företaget måste därför ge tillbaka till sina anställda. Med digitala verktyg anpassar du åtgärder efter individens behov och bidrar på så sätt till en bra arbetssituation för alla medarbetare. Dessutom stärker ni ert employer brand och visar att ni investerar i medarbetarnas hälsa proaktivt.

Avslutningsvis, påminn ledningen om att företaget och individen har samma mål: att personen är frisk och mår bra på jobbet. Genom att satsa på en hälsoplattform får ni fler nöjda, produktiva medarbetare och ökar samtidigt lönsamheten.Senast uppdaterad: 2024-06-11

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?