Tillgång till sjukvårdsrådgivning bringar klarhet vid återgången till arbetsplatsen

Dela

sjukskrivning mer än 180 dagar”

I veckan kom beskedet många har väntat på, den 29 september avvecklas fler av de restriktioner som införts i samhället med anledning av covid-19. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån försvinner, och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Men vad gäller egentligen framöver? Behöver man vara vaccinerad för att gå till kontoret? Och ska man fortsätta stanna hemma vid symtom? MedHelps sjukvårdsrådgivning avlastar dig som arbetsgivare och säkerställer en korrekt och enhetlig hantering av medarbetarnas frågor efter pandemin.

Pandemiåtgärderna börjar äntligen avvecklas och vi återgår sakta men säkert till det “normala”. Men när samhället öppnar upp igen finns många frågor kring vad omställningen innebär i praktiken. MedHelp Care, som tillhandahåller tjänster för digital företagshälsa och sjukvårdsrådgivning, har noterat ett ökat behov av vägledning från såväl arbetsgivare som medarbetare kopplat till det som ofta kallas för det nya arbetslivet.

Nya frågor ställs inför återgången till arbetsplatsen

Många frågor är av praktisk karaktär som hur man som anställd ska agera vid lätta symtom, och frågor kring vaccinering, smittskydd och restriktioner. Men det nya arbetslivet innefattas också av nya strukturer som gör att det även finns behov av att navigera i arbetsmiljö- och hälsofrågor alltifrån ergonomi, risker för psykisk ohälsa och krav på nya typer av ledarskap.

– Vi ser att det är och kommer vara en utmaning för arbetsgivare att ha svar på alla frågor och se till att HR-ansvariga och chefer hanterar dem konsekvent. Att som företag kunna erbjuda snabb sjukvårdsrådgivning är ett viktigt stöd för arbetsgivaren och en värdefull förmån för medarbetaren. Att ha möjlighet att ställa frågor och snabbt få individuell hjälp motverkar osäkerhet och minskar risken för att medarbetare kommer till arbetsplatsen när de inte borde, säger Tobias Ekros, VD på MedHelp Care.

Snabb sjukvårdsrådgivning för anställda

MedHelps sjuksköterskor ger snabbt individuell rådgivning utifrån symtom, bedömer om man ska söka vård, hänvisas vidare till företagshälsovård och om man bör vara sjukskriven eller kan arbeta. Sjukvårdsrådgivningen ger också arbetsgivaren en bättre bild av hälsoläget i organisationen och information om vad sjukfrånvaron beror på.

– Även om restriktionerna lättar så finns risken för ytterligare en våg, eller spridning av nya virusvarianter. Vi kommer att behöva fortsätta att iaktta försiktighet och hellre stanna hemma en dag extra än att utsätta någon för smittorisk under en lång tid framöver. Med hjälp av sjukvårdsrådgivning och en digital plattform för företagshälsa kan du som arbetsgivare fånga upp signaler på upprepad sjukfrånvaro och eventuella brister i arbetsmiljön, även för medarbetare som arbetar på distans, säger Tobias Ekros.

Vill du veta mer om hur MedHelp kan stötta ditt företag vid återgången till arbetsplatsen? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta er inom kort.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?