medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Ledning och ägarstruktur

Europas främsta vårdoperatör 2025

Styrelse

Dag Carlquist

Styrelseordförande

Mark Hauschildt

Grundare av UVTC &

Styrelseledamot i AllTele AB

Björn Waldebäck

Läkare

Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge

Advokat

Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell

Konsult

samt styrelseledamot i ett antal IT och tjänsteföretag

Ägarstruktur

MedHelp AB ägs till 100% av MedHelp Group OY. Dess huvudägare är Medinuse, övriga ägare är bolagets grundare och tidigare ledning.