← Alla artiklar
Start Kunskapsbank 8 tecken på att ditt företag behöver en hälsoplattform

8 tecken på att ditt företag behöver en hälsoplattform

Scrolla ner ↓

Vad ska man egentligen med en hälsoplattform till? Det är förstås viktigt att överväga om behovet verkligen finns för ytterligare ett till system. Men om ni känner igen er i någon av följande arbetsmiljöutmaningar är chansen stor att ni kan spara både tid och pengar med en hälsoplattform.

Du har dålig koll på er sjukfrånvaro och hur den förändrats över tid

Har ni svårt att få överblick på sjukfrånvaroläget? Saknar ni siffror på hur och varför sjukfrånvaron förändrats övertid? Då är ni inte ensamma. Av 300 HR-chefer som svarat i vår senaste HR-rapport svarade endast 29 % att de mäter och följer sjukfrånvarotalen över tid. Med en hälsoplattform till vilken medarbetaren anmäler frånvaro samlas all data på en och samma plats vilket ger koll på frånvaro i realtid och över tid.

Du vet inte varför medarbetare är sjuka

Ni saknar information om orsaker bakom sjukfrånvaron vilket försvårar delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet, så som att undersöka risker och att arbeta för att förebygga dessa. Med MedHelps hälsoplattform kan medarbetare ange frånvaroorsak vilket ger er överblick på de vanligaste orsakerna till att anställda är sjukat. Detta gör det lättare att sätta in rätt insatser i rätt tid.

Ni har hög kort och/eller långtidssjukfrånvaro

Det mest effektiva är att agera innan någon går in i sjukfrånvaro, genom att vara vaksam på tidiga signaler på ohälsa. Detta får ni hjälp med genom hälsoplattformens AI som signalerar till chefen så fort den upptäcker tidiga tecken. Genom att agera på dessa signaler kan ni förebygga framtida sjukfrånvaro på både kort och lång sikt.

Ett annat sätt som hälsoplattformen förebygger sjukfrånvaro är via kvalificerad sjukvårdsrådgivning som medarbetare kan få när det anmäler sig sjuka eller när de vabbar.

Du som HR-chef sitter begravd i excelark vid slutet av varje månad

Bävar du också inför att vid slutet av månaden behöva göra sammanställningar av sjukfrånvaron i excel? Trots tiden som krävs för att manuellt ta fram olika nyckeltal kring hälsa och personal är det fortfarande väldigt många HR-avdelningar som inte har en automatiserad process. Sjukfrånvarorapportering förenklas avsevärt genom en hälsoplattform med inbyggt statistikverktyg.

Ni saknar systemstöd för dokumentation och hantering av läkarintyg

I och med GDPR har säkerhet kring personuppgifter blivit allt viktigare. Ändå visar vår HR-rapport att 4 av 5 tillfrågade HR-ansvariga saknar ett system för säker hantering av information som läkarintyg och hälsosamtal. Om du känner igen er i detta är det hög tid att titta på smarta system som kan säkerställa er hantering av information.

Ni lägger mycket tid och resurser på att göra rätt enligt regelverk

Kanske efterlever ni alla krav inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, men det kräver mycket av er tid för att det ska bli rätt. Då kan hälsoplattformen dels vara ett stöd i att säkerställa säker hantering av dokumentation och personuppgifter som också sparar tid.

Chefer har dålig koll på hur de ska agera när en medarbetare blir sjuk

Varannan chef anser att arbetet med rehabilitering av sjuka medarbetare som svårt och betungande. Att ha ett system som kan underlätta vid rehabilitering är ett sätt minska bördan för chefer. Hälsoplattformens rehabstöd förenklar genom att skicka påminnelser så fort chefen behöver agera, allt enligt Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

Ni behöver göra besparingar

Sjukfrånvaro är kostsamt och påverkar inte bara den sjuka medarbetaren utan även de som måste täcka upp för att den sjuka, alternativt behöva lära upp en vikare. Detta gör att produktiviteten går ned inte bara för den som är sjuk, utan för kollegorna och närmsta chefen. Kostnadsaspekten är extra aktuell just nu eftersom ersättningen för höga sjuklönekostnader från och med den första juli 2024 fasas ut.

Vill du veta mer om hur hälsoplattformen kan förenkla vardagen för HR och chefer?

Senast uppdaterad: 2024-06-18

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?