Tillfällig förlängning av sjukvårdsrådgivning utanför Sverige

I vårdavtalet mellan Region Stockholm och Medhelp AB avseende

sjukvårdsrådgivning på telefon i Region Stockholm anges att uppdraget ska tillhandahållas från och utföras i Sverige. Enligt tidigare överenskommelse skulle detta ske från och med den 1 maj 2020.

Situationen med Corona/Covid 19 innebär ett extremt stort behov av sjukvårdsrådgivning. Region Stockholm har därför, utifrån MedHelps begäran, fattat beslut om att flytta fram datumet då uppdraget i sin helhet ska utföras i Sverige till den 11 september 2020.

Det betyder att MedHelps sjukvårdsrådgivning som utförs i Finland kan fortgå till och med den 10 september 2020. 

Samarbetsförhandlingar i Finland pågår som planerat men i förhandlingarna kommer hänsyn tas till Region Stockholms besked.