Trendbrott – sjukfrånvaron har vänt nedåt

Dela

Efter en tid av extremt hög sjukfrånvaro märks nu en tydlig nedgång till en nivå som är lägre än på länge. Samtidigt är den fortfarande betydligt högre än föregående år. Det visar statistik från MedHelp Care, som har Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysdatabas för kort- och långtidssjukfrånvaro med cirka 190 000 användare på cirka 500 företag och organisationer i Sverige.

Under de första veckorna av 2022 noterades en dramatisk ökning av sjukfrånvaron och vabbandet i Sverige. Sjukfrånvaronivåer låg på uppåt 10 procent vilket när nivåerna var som högst motsvarade dubbelt så hög sjukfrånvaro som motsvarande period föregående år.

– Nu märks äntligen ett trendbrott med både sjunkande sjukfrånvaro och vab och nedgången är helt relaterad till covid. Samtidigt ska vi komma ihåg att nivåerna är extremt höga jämfört med ett normalår. Men nu ser vi en positiv utveckling dag för dag, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

De senaste sju dagarna har sjukfrånvaronivån legat på i genomsnitt 8,3 procent och minskat med 11,9 procent jämfört med föregående sju dagar. Nivån på vab har de senaste sju dagarna legat på 1,2 procent vilket är en minskning med 13,1 procent jämfört med föregående sju dagar.

Sjukfrånvaronivån de senaste sju dagarna är 65 procent högre än motsvarande period 2021 och VAB-nivån är 50,8 procent högre än motsvarande period föregående år.

– Infektionssymtom kopplat till covid, förkylningar eller annat är alltjämt dominerande orsak till sjukfrånvaron och fokus hamnar naturligt på det. Trots det är det jätteviktigt att som arbetsgivare ha koll även på andra orsaker till sjukfrånvaro så att man inte missar signaler på ohälsa eller upprepad sjukfrånvaro som beror på annat, säger Tobias Ekros.

– Att fånga upp tidiga signaler är det bästa sättet att förebygga sjukfrånvaro. Därför är det viktigt att ha koll på vad sjukfrånvaron beror på, oavsett pandemi eller inte, säger Tobias Ekros.

Statistiken kommer från MedHelps statistik- och analysverktyg som omfattar cirka 190 000 anställda på cirka 500 företag och organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och vab-tillfällen oavsett bransch, baserat på gjorda sjuk-, vab- och friskanmälningar. 

För dagsaktuell statistik över sjuk-och vab-frånvarograden i Sverige för de senaste sju dagarna jämfört med föregående vecka och föregående år se www.medhelp.se.

För mer information, kontakta:
Tobias Ekros, vd MedHelp Care
Mobil: 070-255 16 70
​​​​​​​tobias.ekros@medhelp.se

MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom digital företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro. Vår SaaS-plattform erbjuder smidig sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning och hälsodata. Detta ger överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam långtidsfrånvaro och ger organisationen samlad statistik som möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet. 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?