← Alla artiklar
Start Kunskapsbank Utbränd eller utmattningssyndrom? Här är 9 tecken att vara uppmärksam på

Utbränd eller utmattningssyndrom? Här är 9 tecken att vara uppmärksam på

Enligt socialstyrelsen remitterades över 25 000 patienter med diagnosen utmattningssyndrom till specialistläkare förra året. Har du koll på signaler som kan vara tecken på att en medarbetare är på väg att bli utbränd?

Utbränd på jobbet?

Att vara drabbad av utmattningssyndrom benämns ibland utbränd. Uttrycket utbränd anses vara svårdefinierat och negativt laddat, därför används utmattningssyndrom i större utsträckning av läkare. Oavsett vilket så är orsaken i många fall långvarig stress utan möjlighet till återhämtning.

Stress är inte farligt men att stressa mycket och länge utan tillräcklig återhämtning påverkar oss negativt. Det är inte ovanligt att symptomen kommer smygande och det kan ta tid att förstå hur stressen påverkar oss negativt. När man väl förstår hur dåligt man mår har stressen ofta redan orsakat skada.

9 tecken på utmattning

 • Minnet sviker
  Det kan visa sig genom att personen glömmer bort namn på personer eller saker som ska göras.
 • Koncentrationsförmågan minskar
  Svårt att hålla tankarna samlade och koncentrera sig även på enklare uppgifter.
 • Fysiskt trött
  Orken sviker och man kan känna sig för trött för att utföra enklare fysiska aktiviteter såsom promenader eller vardagliga sysslor.
 • Återhämtningen räcker inte
  Personen blir trött under dagen och det spelar ingen roll hur mycket hen vilar. Det är som om det inte går att ladda batterierna igen.
 • Sämre uthållighet
  Blir onormalt trött av att utföra vardagssysslor och minskad vilja till att delta i umgänge och sociala aktiviteter. Personen kan bli helt utmattad efter umgänge med vänner och kollegor.
 • Sämre sömn
  Svårt att somna eller vaknar på natten och inte kan somna om. Inte ordentligt utvilad efter sömn.
 • Överkänslig för sinnesintryck
  Ljud, ljus eller andra sinnesintryck är störande eller obehagliga.
 • Känslig för krav
  Situationer som tidigare inte varit några problem kan kännas stressiga eller kravfyllda.
 • Irriterad och arg
  Personen känner sig arg och mer provocerad än vanligt och förlorar lättare fattningen än normalt.

Hur mår dina medarbetare och hur ser ditt ansvar ut?

Har du medarbetare som har eller riskerar att drabbas av utmattningssyndrom löper de stor risk att bli långtidssjukskrivna. Arbetsgivare och chefer bör vara uppmärksamma på varningssignaler som kan tyda på stress. Det är viktigt att agera i tid eftersom vägen tillbaka kan vara lång och kostsam, både för den enskilde medarbetaren och arbetsgivaren.

Som arbetsgivare har du ett ansvar gentemot dina medarbetare om de blir sjuka. En del av ansvaret är att arbetsgivaren ska erbjuda den sjuka medarbetaren de rehabiliteringsåtgärder och anpassningsåtgärder som finns för att hen ska kunna återgå i arbete.

Med hjälp av digitala verktyg som visar en tydlig överblick över sjukfrånvaron och som uppmärksammar dig som chef så fort någon visar tidiga tecken på ohälsa, kan arbetsgivaren vidta förebyggande åtgärder. Samma verktyg underlättar kontakten med de medarbetare som är sjukskrivna.

Vill du veta mer om hur sjukfrånvaron ser ut på er arbetsplats eller få stöd i rehabiliteringsprocessen?

Kontakta oss för att boka ett möte så berättar vi mer om hur det fungerar.


Senast uppdaterad: 2023-12-19

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?