medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Distans sjuksköterska på MedHelp

Vårdoperatör för
teknikoperatörer

Vårdoperatören är en viktig kugge som kan
överbrygga 
avståndet mellan vården och
patienten.

 

Vårdoperatör för teknikföretag inom eHälsa

MedHelps roll är tydlig. Vi är en vårdoperatör, en viktig kugge som kan överbrygga avståndet mellan vården och patienten. Vi är varken en teknikleverantör eller teknisk operatör - det är snarare dessa vi vill samarbeta med. Inte heller vill vi ersätta den befintliga vården. Vi vill komplettera och avlasta vården med smarta ehälsolösningar. Vi vill hjälpa den att bli än mer effektiv, något som efterfrågas från många håll - inte minst nationellt, i utredningar och bland de som förstår sig på vårdens sammansättning. Men framförallt vill vi hjälpa patienter och invånare. Vi gör det genom att ge dem stöd, trygghet, rådgivning och vid behov kontakt med resten av vården.

 

Vi har ett par hundra legitimerade sjuksköterskor på olika kompetenscenter i Sverige och Finland, med mångårig vana och kompetens att göra vårdbedömningar på distans. MedHelp har också ett stort tekniskt kunnande och många idéer.

Mätning i hemmet av patientens hälsodata

Varför samarbeta med oss?

 Ni kanske har tekniken och spjutspetsfunktioner? Men har ni medicinsk kompetens som hjälper slutanvändaren att få "riktig hjälp"?

          Ni är kanske ett teknikföretag, med massor av smarta lösningar. Ni kanske till och med har ett avtal på gång med landsting/kommun/klinisk vård som inbegriper patienter/brukare. Men har ni en "dygnet-runt-öppen" funktion bemannad med kvalificerade sjuksköterskor vana att agera på distans?

 

Ni har kanske ett intelligent system för screening, hälsokontroll, monitorering eller liknande? Eller något annat ännu inte flygfärdigt men spännande? Men räcker det för att göra den verkliga nyttan, eller behövs en funktion med sjuksköterskor som gör kvalificerade bedömningar av de data som ständigt matas in?

 

Titta på filmer som beskriver vår roll och ehälsolösningar som avlastar hälso- och sjukvården.

Titta på filmerna

Avlastning för den befintliga vården

För den befintliga vården betyder detta möjlighet till avlastning och effektivisering samtidigt som det skapar en ny form av samarbetspartner. För patienten kan den direkta hjälpen vara avgörande för dennes välmående och i många fall undviks onödigt lidande, onödiga vårdbesök och akut vårdsökande.

"Medicinsk kompetens, dygnet runt årets alla dagar"

Några av våra samarbetspartners inom eHälsa

Coala Life (Hjärtupplysningen)

Vinnova

Karolinska Universitetssjukhuset

RISE (SICS)

Telia Healthcare

Södersjukhuset (SÖS)

Vi tror att du behöver en bra partner

Någon som kompletterar era fiffiga lösningar och smarta idéer, en vårdoperatör. Är ni vår kommande samarbetspartner?

Lösningar för vård av patienter med kroniska sjukdomar

Vi har idag lösningar för vård på distans av t.ex. KOL-patienter, hjärtpatienter och diabetespatienter. 

Andreas Winqvist

Björn Arkinger

Affärsområdeschef

Vårdtjänster 

Håkan Eklund

Håkan Eklund

Affärsutveckling eHälsa

Vårdtjänster 

Thomas Nyman

Thomas Nyman

Kund-/Leveransansvarig

Vårdtjänster