medhelp-logo-cmyk.svg
medhelp-logo-cmyk.svg

Sammanfattning av KOL-projektet

Succéprojekt ger KOL-patienter ökad livskvalitet.

Läs Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet

Vård på distans är en smart lösning för vård av kroniskt sjuka patienter i hemmet. 

 

I Vårdoperatörens sammanfattning beskrivs projektet i korthet. Du får läsa om hur vårdoperatören ökar patienternas trygghet och hur vårdens resurser kan användas.

 

Sammanfattningen är på sex sidor och innehåller:

  • Inledning
  • Metod
  • Patienternas perspektiv
  • Ekonomi
  • Resultat och slutsatser
Vårdoperatörens sammanfattning av KOL-projektet

Fyll i din information nedan och ta del av sammanfattningen!