Investerare

Pressmeddelanden

MedHelp Care ISO 27001-certifierad avseende informationssäkerhet – enda certifierade bolaget inom branschen för företagshälsa

MedHelp Care har under maj månad certifierats avseende informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001. Det innebär att MedHelp Care hanterar information på ett korrekt, effektivt och säkert sätt. MedHelp Care är därmed det enda bolaget inom branschen för företagshälsa att vara certifierade för informationssäkerhet.

Att hantera och säkerställa skydd av information och data har alltid varit ett prioriterat område för MedHelp Care. Genom att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet och uppnå en ISO 27001-certifiering, tar MedHelp Care ytterligare ett steg framåt som den marknadsledande plattformen för digital företagshälsa. Utan avvikelser vid certifieringen påvisar MedHelp Care att de har säkra, effektiva och välfungerande processer och system för att skydda informationstillgångarna utifrån konfidentialitet, riktighet samt tillgänglighetsprincipen och genom att efterleva legala och regulatoriska krav. Certifieringens omfattning berör både utveckling, drift och underhåll av MedHelp Cares digitala plattform, tillsammans med affärs- och stödprocesser. Med en ISO 27001-certifiering uppfyller MedHelp Care de tuffa krav och förväntningar som många, nuvarande och potentiella kunder har på samarbetspartners på den nordiska marknaden.

”Vi har under en lång tid arbetat utifrån regelverket enligt ISO 27001 och jag är väldigt glad att vi nu även har fått ett bevis på hur säkra våra processer och vår plattform är. Dessutom är jag stolt över att vi passerade certifieringen utan en enda avvikelse. Med ISO 27001 uppfyller vi många av de krav potentiella kunder ställer, vilket är en kvalitetsstämpel som jag är övertygad om både kommer underlätta och bidra till fler kundsamarbeten”, säger Tobias Ekros, VD för MedHelp Care.


Senast uppdaterad: 2022-06-30

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?