Inspiration för en välmående organisation

Kunskap baserad på hälsodata är grunden till en välmående organisation och lägre sjukfrånvaro. Här finner du inspiration, fakta och guider som hjälper dig i ditt arbete för friskare människor och en långsiktigt hållbar organisation.

En sund arbetsmiljö är grunden till ett lönsamt företag. Som arbetsgivare har du också ett ansvar för dina medarbetares välmående, bland annat kopplat till rehabilitering.

Att människor är friska är bra för alla, det förstår vi instinktivt. Men hur ser det ut svart på vitt? Vad kostar sjukfrånvaron, hur påverkar hälsa lönsamheten, och hur ser sjukfrånvaron ut i olika branscher?

Insikter kring vad som driver olika typer av sjukfrånvaro gör det enklare att adressera den, på individnivå liksom för organisationen som helhet.

HR-funktionen är strategiskt avgörande för ett företag –oavsett storlek. Arbetet med att attrahera, utveckla och engagera medarbetare är viktigare än någonsin.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.