Inspiration för en välmående organisation

Kunskap baserad på hälsodata är grunden till en välmående organisation och lägre sjukfrånvaro. Här finner du inspiration, fakta och guider som hjälper dig i ditt arbete för friskare människor och en långsiktigt hållbar organisation.

HR-rapport 2022

HR-rapporten 2022 – de 10 viktigaste insikterna

Pandemin präglar tydligt HR-rapporten 2022 där 300 HR-chefer har gett sin syn på sjukfrånvaro, arbete med rehabilitering och hälsoarbete. Bland annat visar rapporten att distansarbetet ställer högre krav på att upptäcka och förebygga ohälsa bland medarbetarna. Här sammanfattar vi de 10 viktigaste insikterna.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?