Inspiration för en välmående organisation

Kunskap baserad på hälsodata är grunden till en välmående organisation och lägre sjukfrånvaro. Här finner du inspiration, fakta och guider som hjälper dig i ditt arbete för friskare människor och en långsiktigt hållbar organisation.

stress

Sjukskrivning på grund av stress ökar: Arbetsgivaren har ett stort ansvar

Psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna. Drygt 40 procent av alla sjukskrivningar beror på stressrelaterade orsaker i arbetsmiljön och vissa yrken är mer utsatta än andra, till exempel inom vård och omsorg, säkerhet och bevakning samt apoteksbranschen. Som arbetsgivare kan du förebygga ohälsa på grund av stress bland medarbetarna och det är också en del av arbetsmiljöansvaret. Här ger vi några viktiga tips.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?