Rehabstöd för chefer

Vårt rehabiliteringsverktyg är ett chefsstöd som ger ett effektivt och strukturerat stöd i både preventivt hälsoarbete och rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Stöd när någon uppvisar sjukdomssignaler eller redan är sjukskriven

Rehabstödet skickar påminnelser till dig som chef om vad du behöver göra, och när. Preventivt, då någon av dina medarbetare skulle kunna drabbas av ohälsa, eller reaktivt, för medarbetare med pågående sjukskrivning. 

Vår AI identifierar tidiga signaler på ohälsa och  skickar en rekommendation om en hälsofrämjande insats när en medarbetare uppvisar dessa.

Det kan handla om att: 

  • En rehabiliteringsplan behöver utformas 
  • Det är dags att se över arbetsuppgifter  
  • Det är dags att påbörja arbetsträning eller utbildning 

 

Med vårt Rehabiliteringsverktyg vet du att du följer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sker enligt GDPR. Rekommendationer i verktyget bygger på Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens situation. 

 

Så funkar MedHelps Rehabstöd

Hälsofrämjande rekommendationer

Om en medarbetare uppvisar signaler på ohälsa får chefen automatisk en rekommendation om att starta ett hälsofrämjande ärende. Ett hälsofrämjande ärende är en preventiv insats, där chefen kan dokumentera tidiga signaler.

Hälsofrämjande rekommendationer

Om en medarbetare uppvisar signaler på ohälsa får chefen automatisk en rekommendation om att starta ett hälsofrämjande ärende. Ett hälsofrämjande ärende är en preventiv insats, där chefen kan dokumentera tidiga signaler.

Sätt in rätt åtgärd vid rätt tillfälle

När någon av dina medarbetare är sjuk skickar plattformen direkta påminnelser om vad du behöver göra, och när. Det kan till exempel vara att utforma en rehabiliteringsplan, se över, och eventuellt ändra, arbetsuppgifter eller att påbörja arbetsträning eller utbildning. Att agera snabbt och vara i fas i rehabkedjan är avgörande för snabb återgång till arbetet.

Sätt in rätt åtgärd vid rätt tillfälle

När någon av dina medarbetare är sjuk skickar plattformen direkta påminnelser om vad du behöver göra, och när. Det kan till exempel vara att utforma en rehabiliteringsplan, se över, och eventuellt ändra, arbetsuppgifter eller att påbörja arbetsträning eller utbildning. Att agera snabbt och vara i fas i rehabkedjan är avgörande för snabb återgång till arbetet.

Gör och följ upp rehabplaner

Förväntas medarbetaren vara borta mer än 60 dagar? Då ska du göra en rehabplan. Utgå från MedHelps mallar och använd plattformen för att samla och dela informationen med medarbetaren.

Gör och följ upp rehabplaner

Förväntas medarbetaren vara borta mer än 60 dagar? Då ska du göra en rehabplan. Utgå från MedHelps mallar och använd plattformen för att samla och dela informationen med medarbetaren.

Mallar och rutiner

HR-avdelningens utmaning är ofta att få företagets rutiner för rehabilitering att fungera i hela organisationen. I plattformen finns redan ett antal dokumentmallar som cheferna kan använda som mallar vid ärendedokumentation, men kunden har dessutom möjlighet att lägga in egna anpassade dokumentmallar.

Mallar och rutiner

HR-avdelningens utmaning är ofta att få företagets rutiner för rehabilitering att fungera i hela organisationen. I plattformen finns redan ett antal dokumentmallar som cheferna kan använda som mallar vid ärendedokumentation, men kunden har dessutom möjlighet att lägga in egna anpassade dokumentmallar.

Dokumentera varje steg

Som arbetsgivare måste du dokumentera rehabiliteringen noggrant. Det förenklar processen och är samtidigt nödvändigt för att du ska uppfylla kravet som ställs på dig. I plattformen får du automatiska påminnelser när det är dags att dokumentera: Löpande kontaktsamtal, rehabplan och dess olika steg, förändring av arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. All information lagras på ett GDPR-säkert sätt.

Dokumentera varje steg

Som arbetsgivare måste du dokumentera rehabiliteringen noggrant. Det förenklar processen och är samtidigt nödvändigt för att du ska uppfylla kravet som ställs på dig. I plattformen får du automatiska påminnelser när det är dags att dokumentera: Löpande kontaktsamtal, rehabplan och dess olika steg, förändring av arbetsuppgifter och sysselsättningsgrad. All information lagras på ett GDPR-säkert sätt.

Visste du att… en långtidssjukskrivning kan kosta dig som arbetsgivare mer än 100 000 kronor?

Förebygg långtidssjukfrånvaro

Automatiska rekommendationer vid tidiga signaler på ohälsa underlättar det förebyggande hälsoarbetet.

Rehabiliteringsprocessen

Rehabstödet skickar automatiskt påminnelser om vilka åtgärder som behöver vidtas, och när.

Underlättar dialog

Automatisk dokumentation ger dig som chef ett tillförlitligt underlag för medarbetardialog.

Se video om Rehabstödet

Genom att jobba förebyggande med ohälsa kan du halvera antalet medarbetare som blir långtidssjukskrivna.

”MedHelps rehabstöd är ett viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen. Att chefen får en påminnelse vid upprepad korttidsfrånvaro om att hålla hälsosamtal eller om andra åtgärder, underlättar för chefen och har lett till färre sjukdagar”. Camilla Persson, HR-specialist, Lycksele Kommun.

Läs mer om vårt rehabstöd

Det här händer för olika dagar i rehabkedjan

1

Medarbetaren sjukskriver sig, arbetsgivaren betalar sjuklön.

8

Medarbetaren skickar läkarintyg som beskriver orsaken till sjukskrivningen. Sjukintyget skickas därefter till Försäkringskassan och informerar kring vidare åtgärder.

15

Försäkringskassan börjar betala ut sjukpenning.

21

Arbetsgivaren påbörjar en rehabutredning.

30

Om frånvaron riskerar uppgå till minst 60 dagar gör arbetstagaren en rehabplan utifrån rehabutredningen.

90

Arbetsgivaren och Försäkringskassan undersöker om medarbetaren kan göra andra arbetsuppgifter på företaget.

181

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen undersöker medarbetarens arbetsförmåga i förhållande till hela arbetsmarknaden – kanske hen ska byta jobb? Om det uppstår en möjlighet för medarbetaren att arbeta hos en annan arbetsgivare får hen tjänstledigt från sitt ordinarie arbete.

366

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen undersöker arbetsförmågan igen. Om Försäkringskassan bedömer att medarbetaren är arbetsförmögen ligger ansvaret på arbetsgivaren att ha ett arbete.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?