Rehabstöd för chefer

Vårt Rehabstöd hjälper dig som chef att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar. Att sätta in rätt rehabiliteringsåtgärder bidrar till kortare sjukfrånvaro, vilket sparar tid, lidande och pengar.

Stöd och information genom hela rehabkedjan

Rehabstödet skickar påminnelser till dig som chef om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens enskilda situation.

Det kan handla om att:

  • En rehabiliteringsplan behöver utformas
  • Det är dags att se över, och eventuellt ändra, arbetsuppgifter
  • Det är dags att komma igång med arbetsträning eller utbildning


Med Rehabstöd vet du att du följer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sparas enligt GDPR.

Visste du att… en långtidssjukskrivning kan kosta dig som arbetsgivare mer än 100 000 kronor?

Tydliggör kostnader

Rehabstödet synliggör kostnader kopplade till sjukfrånvaro ner på avdelningsnivå.

Påminner om rehabiliteringsprocessen

Rehabstödet skickar automatiskt påminnelser om vilka åtgärder som behöver vidtas, och när.

Underlättar dialog

Automatisk dokumentation ger dig som chef ett tillförlitligt underlag för medarbetardialog.

Se video om Rehabstödet

”MedHelps frånvarohantering och rehabstöd är viktiga verktyg i vårt arbete för att sänka sjuktalen. Att chefen får en påminnelse vid upprepad korttidsfrånvaro om att hålla hälsosamtal eller om andra åtgärder, underlättar för chefen och har lett till färre sjukdagar”. Camilla Persson, HR-specialist, Lycksele Kommun.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!