Rehabstöd i enlighet med ansvar

Med Rehabstöd hjälper vi chefer att fullfölja sitt rehabiliteringsansvar genom påminnelser och rekommendationer när en medarbetare är sjuk. All dokumentation sparas på ett GDPR-säkert sätt.

Rehabstöd som utgår ifrån rehabiliteringskedjan

Rehabstödet ger stöd till chefer genom påminnelser i realtid om vilka insatser som behöver göras när en medarbetare är sjuk och vid vilken tidpunkt, enligt Försäkringskassans riktlinjer. Allt utgår från var i rehabiliteringen medarbetaren befinner sig. Det kan till exempel gälla:

  • att en rehabiliteringsplan behöver utformas
  • att det är dags att se över och eventuellt ändra arbetsuppgifter
  • att det är dags att komma igång med arbetsträning eller utbildning

 

Rehabstödet är ett tillval till MedHelps Frånvarohantering.

”Rehabstödet ger värdefullt stöd genom aviseringar när någon är sjuk, till exempel när läkarintyg behövs eller när det är dags att boka rehabmöten”

Peter Andersson, personalchef, Gamla Uppsala Buss.

Tydlig överblick över kostnader

Rehabstödet synliggör kostnader som sjukfrånvaron medför ner på avdelningsnivå.

Stöd genom hela rehabiliteringsprocessen

Rehabstödet ger automatiskt påminnelser till chef och HR när åtgärder behöver vidtas utifrån arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering.

Underlättar dialogen med medarbetaren

Ger faktabaserat underlag för kontakten mellan ansvarig chef och medarbetare liksom säker dokumentation av rehabiliteringsärenden.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.