Rehabiliteringskedjan

Dela

Rehabiliteringskedjan är Försäkringskassans verktyg för att vid olika tidsgränser bedöma arbetsförmåga och besluta om rätt till sjukpenning i relation till sjukdom eller skada. Det är också en viktig grund för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och tydliggör olika insatser i rehabiliteringsprocessen.

Vad är rehabiliteringskedjan?

Rehabiliteringskedjan beskriver tidsintervaller för bedömning av arbetsförmåga, som bedöms olika beroende på hur länge en medarbetare har varit sjuk. Utifrån de olika tidsintervallerna prövar Försäkringskassan personens rätt till sjukpenning.

  • Under de första 90 dagarna har medarbetaren rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra sitt vanliga arbete, eller ett annat tillfälligt arbete, hos arbetsgivaren.
  • Efter 90 dagar har medarbetaren bara rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete alls hos sin
  • Efter 180 dagar har medarbetaren rätt till sjukpenning om hen inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Det finns undantag när arbetsförmågan kan bedömas i förhållande till personens vanliga arbete även efter dag 180. Till exempel om det är troligt att medarbetaren kommer att kunna gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren med samma arbetstid innan det gått ett år sedan första sjukskrivningsdag, eller vid allvarlig sjukdom eller rehabilitering efter en olycka.

När en medarbetare är sjukskriven en längre tid är det Försäkringskassan som ansvarar för samordningen av insatserna. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren, i praktiken ofta närmaste chefen, behöver medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter och vidta åtgärder som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka till arbetet.

Det kan till exempel handla om att:

  • Göra en rehabiliteringsplan
  • Se över eller ändra arbetsuppgifter
  • Erbjuda kompetensutveckling eller arbetsträning

Du som chef kan få stöd och tips genom MedHelps tjänst Rehabstöd som automatiskt skickar påminnelser om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens enskilda situation. Du kan också vända dig till Försäkringskassan för att få mer information om vad som krävs av arbetsgivaren i olika faser av en sjukperiod.

Rehabiliteringskedjan gäller fullt ut bara för den som är anställd. Särskilda regler gäller för den som är egenföretagare eller arbetslös. Läs mer på Försäkringskassan.

Med en genomtänkt rehabiliteringsprocess med tydlig koppling till rehabiliteringskedjan kan medarbetare snabbt och hållbart komma tillbaka i arbete.

Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser?  Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång.  Ladda ner guide

Vad är målet med rehabiliteringskedjan?

Det långsiktiga målet med rehabiliteringskedjan, och alla därtill hörande aktiviteter i rehabiliteringsprocessen, är att så få människor som möjligt ska behöva vara borta från sitt arbete på grund av sjukdom. Rehabiliteringskedjan skapar tydlighet och systematik för hanteringen av sjukfrånvaro och sjukpenning för såväl Försäkringskassan som för arbetsgivaren.

Genom en strukturerad frånvarohantering, som också ger tydlig dokumentation, underlättas varje steg i rehabiliteringskedjan då det är lätt att gå tillbaka och se vad som hänt och vad som sagts, vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom sjukfrånvaron, vilket gör det lättare att förstå vilka åtgärder som behövs för att få medarbetaren att komma tillbaka till arbetet så snabbt och smidigt som möjligt.

Vill du veta mer om hur MedHelps lösningar kan hjälpa ditt företag med hantering av rehabilitering?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?