Våra partners inom företagshälsovård

MedHelp Care samarbetar med några av Sveriges främsta företagshälsor som tillhandahåller vår plattform och tjänster. Genom att använda MedHelp och en företagshälsovård täcks alla dina behov som arbetsgivare. MedHelps tjänster inom digital företagshälsa gör det möjligt att fånga upp tidiga signaler vid ohälsa vilket gör att man kan sätta in tidiga insatser via företagshälsovården och på så sätt motverka kort- och långtidssjukfrånvaro. Dessutom kan man med hjälp av vår frånvarostatistik få insikter i vilka insatser som lett till förbättringar och man kan på ett effektivt sätt mäta effekterna av investeringarna i företagshälsovården.

Företagshälsa

En företagshälsa hjälper företag att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa och stöttar arbetsgivare att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Dessutom hjälper företagshälsan arbetsgivaren med att förhindra ohälsa på arbetsplatsen och underlätta snabbare återgång i arbete när sjukdom och skador uppstår. Även arbetet med att behålla det friska friskt är en viktig del att arbeta med på alla arbetsplatser för att skapa bättre förutsättningar för hållbara organisationer.

Vad är företagshälsovård?

Företagshälsan är en oberoende expertresurs som anlitas av arbetsgivaren för att leverera företagshälsovård inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsan arbetar framförallt med att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. De har kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Företagshälsovård online

Företagshälsans tjänster innebär framförallt är att se och fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av risker i arbetsmiljön. Företagshälsans arbetsområde är omfattande och innebär både ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv samt ett efterhjälpande arbete med arbetsanpassning och rehabilitering för de som är skadade eller har blivit sjuka.

Regler inom företagshälsovård

I Arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå men det är arbetsgivaren, utifrån sin specifika verksamhet, som ansvarar för att göra bedömningen. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. De anställda har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdomar och olycksfall i arbetet måste förebyggas och undvikas. Arbetsförhållanden ska anpassas efter medarbetarens förutsättningar och har en medarbetare varit sjukskriven en längre tid ska den få hjälp att börja arbeta igen.

MedHelp Care erbjuder en plattform för digital företagshälsa med frånvarohantering, sjukfrånvarostatistik, rehabstöd, bemanningsplanering och sjukvårdrådgivning.

Vill du veta mer om hur du som arbetsgivare kan säkerställa ditt arbetsgivaransvar?


Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!