Organisation

Ledningsgrupp

Tobias Ekros
VD/CEO
tobias.ekros@medhelp.se

Per Netzell
Ekonomi- och Finanschef / CFO
per.netzell@medhelp.se

Elisabeth Wicklin
Chef Försäljning & Kundrelationer / CCO
elisabeth.wicklin@medhelp.se

Lars Roth
Produkt- och Affärsutvecklingschef / CSO/ CPO
lars.roth@medhelp.se

Peter Wallin
IT- och Teknikchef / CTO
peter.wallin@medhelp.se

Peter Holm Rysgaard
Country Manager Danmark
phr@medhelp.dk

Styrelse

Dag Carlquist
Styrelseordförande

Mark Hauschildt
Investerare

Björn Waldebäck
Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge
Advokat
Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell
Konsult och styrelseproffs

Johan Ernvik
Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.