Vår organisation

MedHelp är ett privatägt bolag med totalt cirka 260 medarbetare, varav cirka 220 är sjuksköterskor placerade runt om i landet.

Ledningsgrupp

Tobias Ekros

VD/CEO

Per Netzell

Ekonomichef/CFO

Björn Arkinger

Affärsområdeschef Vårdtjänster

Elisabeth Wicklin

Affärsområdeschef Företagstjänster

Charlotte Björkman

Verksamhetschef

Susanne Sinclair

Produktionschef

Geir-Erik Hyvärinen

HR-chef

Peter Wallin

IT-chef/CTO

Styrelse

Dag Carlquist

Styrelseordförande

Mark Hauschildt

Investerare

Björn Waldebäck

Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge

Advokat
Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell

Konsult och styrelseproffs

Johan Ernvik

Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Växeltelefon: +46 8 528 528 00