Organisation

Ledningsgrupp

Tobias Ekros
VD/CEO
tobias.ekros@medhelp.se

Per Netzell
Ekonomichef/CFO
per.netzell@medhelp.se

Björn Arkinger
Affärsområdeschef Vårdtjänster
bjorn.arkinger@medhelp.se

Elisabeth Wicklin
Affärsområdeschef Företagstjänster
elisabeth.wicklin@medhelp.se

Charlotte Björkman
Verksamhetschef
charlotte.bjorkman@medhelp.se

Susanne Sinclair
Produktionschef
susanne.sinclair@medhelp.se

Geir-Erik Hyvärinen
HR-chef
geir-erik.hyvarinen@medhelp.se

Peter Wallin
IT-chef/CTO
peter.wallin@medhelp.se

Styrelse

Dag Carlquist
Styrelseordförande

Mark Hauschildt
Investerare

Björn Waldebäck
Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge
Advokat
Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell
Konsult och styrelseproffs

Johan Ernvik
Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?