Organisation

Ledningsgrupp

Tobias Ekros
VD/CEO
tobias.ekros@medhelp.se

Per Netzell
Ekonomichef/CFO
per.netzell@medhelp.se

Björn Arkinger
Affärsområdeschef Vårdtjänster
bjorn.arkinger@medhelp.se

Elisabeth Wicklin
Affärsområdeschef Företagstjänster
elisabeth.wicklin@medhelp.se

Charlotte Björkman
Verksamhetschef
charlotte.bjorkman@medhelp.se

Susanne Sinclair
Produktionschef
susanne.sinclair@medhelp.se

Geir-Erik Hyvärinen
HR-chef
geir-erik.hyvarinen@medhelp.se

Peter Wallin
IT-chef/CTO
peter.wallin@medhelp.se

Lars Roth
Produkt- och affärsutvecklingschef
lars.roth@medhelp.se

Styrelse

Dag Carlquist
Styrelseordförande

Mark Hauschildt
Investerare

Björn Waldebäck
Läkare
Specialist i ortopedioch idrottsmedicin

Stefan Häge
Advokat
Kriström Advokatbyrå

Jim Huzell
Konsult och styrelseproffs

Johan Ernvik
Specialistsjuksköterska ambulanssjukvård
Arbetstagarrepresentant Vårdförbundet

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.