Cookie policy

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som oftast har en unik stämpel på sig och som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, användarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. En cookie skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. Många webbplatser använder sig av cookies för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare. Då görs en kontroll vid varje besök om cookien finns lagrad i din webbläsare eller inte. Finns det ingen lagrad information försöker webbläsaren spara en cookie. Genom att använda cookies kan användaren således undvika att behöva knappa in nödvändiga data varje gång användaren besöker en hemsida. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte från några cookies sparade av andra webbplatser.

Det finns två typer av cookies. Dels (a) en permanent cookie som sparas under en bestämd (ofta längre) tid i användarens dator, och dels (b) en sessionscookie som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. En sessionscookie lagras således inte under någon längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsarprogrammet avslutas eller när användaren inte har varit aktiv under en tid.

MedHelps hantering av personuppgifter och integritetspolicy

Vi på MedHelp värnar om våra besökares integritet. MedHelps besökares förtroende är vår mest värdefulla tillgång och därför följer MedHelp en strikt integritetspolicy. I den framgår t.ex. hur MedHelp samlar in och använder cookies och hur MedHelp skyddar användarnas integritet.

Hur använder MedHelp cookies på medhelp.se?

MedHelp använder statistik i samlad/aggregerad form om användare/trafik och trafikleverantörer. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information, som inte uttryckligen medgivits.

MedHelp använder sig av Google Analytics från Google som analysverktyg som är ett sätt att mäta hur besökare använder webbplatsen. Google Analytics använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Vidare använder vi Leadfeeder för att få information om vilka företag som använder webbplatsen. Leadfeeder använder cookies. Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Leadfeeder. Denna information används i syfte att visa vilka företag som besöker medhelp.se, hur de hittade dit samt hur de navigerat under besöket. All besöksdata är aggregerad till företagsdata. Leadfeeder använder inga tredjepartscookies.

MedHelp använder sig även av ett mindre antal övriga leverantörer, till exempel HubSpot och Hotjar, som levererar tjänster på MedHelps webbplatser. Dessa leverantörer använder också cookies på MedHelps webbplatser och MedHelp har ingen kontroll över någon av dessa leverantörer. Vill användaren ha information om hur dessa leverantörer använder sig av cookies får användaren besöka respektive leverantörs webbplats och där läsa om deras policy för cookies.

Alla uppgifter sparas krypterat i MedHelps databas, bland annat med hjälp av funktioner som t.ex. SSL-certifikat. MedHelp säljer inte vidare denna information till någon annan part.

Följande cookies används på medhelp.se:

[obligatoriska cookies] = Cookie-filer kan användas i flera olika syften, bland annat kan de krävas för att webbplatsen ska fungera korrekt. Utan cookie-filer skulle det till exempel vara svårt för webbplatsen att komma ihåg att du har loggat in på vissa sidor.

[analytiska cookies] = Nyttjas för att analysera hur en webbplats används, bland annat för att räkna antalet besökare och för att förstå hur webbplatsen kan förbättras.

[cookies för sociala medier] = Cookies för sociala medier används för att möjliggöra integrering med sociala medier på webbplatsen, så att du direkt kan gilla eller dela en sida på de sociala medier du vill.

[riktade annonscookies] = Ett annat viktigt användningsområde för cookies är att möjliggöra annonsering online och anpassning av information. Den typen av anpassning kan användas i syfte att öka nyttan för dig som besökare på vår webbplats. Till exempel för att visa inlägg, annonser och material som är mer relevanta och intressanta för dig.

Vad säger lagen om elektronisk kommunikation?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Användaren ska också samtycka till att cookies används.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.

Så hittar och kontrollerar du som användare cookies

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies (i) ska få sparas automatiskt i din webbläsare, (ii) om användaren vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller (iii) om användaren inte vill att några cookies alls ska sparas. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur användaren ändrar cookie-inställningarna. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Den del av webbplatsen som är öppen för alla kan besökas även om webbläsaren inte tillåter att cookies sparas. Om användaren emellertid avaktiverar cookies kan användaren gå miste om vissa tjänster på vår webbplats. Vissa sidor kan inte visas alls eftersom de kräver att mottagandet av cookies är aktiverat. Det kommer inte heller att gå att logga in på inloggningsskyddade sidor om webbläsaren inte tillåter att sessionscookies sparas i datorn.

Samtycke

Du som användare samtycker till att MedHelp använder cookies i enlighet med vad som anges ovan genom att din webbläsare tillåter cookies. Om du inte samtycker till att MedHelp använder cookies kan du ändra detta i inställningarna i webbläsaren samt radera cookies som är sparade på hårddisken. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men ger även ett val att neka cookies eller att visa en varning innan de lagras. Om du nekar cookies kan det innebära att hemsidan och vissa funktioner på den inte fungerar som avsett. För detaljer om detta, vänligen se information från din webbläsarleverantör.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!