StartDigital företagshälsaSjukfrånvarostatistik

Sjukfrånvaro­statistik

MedHelps plattform ger detaljerad sjukfrånvarostatistik som grund för analys och jämförelser. Statistiken möjliggör databaserade beslut och är ett verktyg för att fånga upp risker och minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvarostatistik i realtid

Sjukfrånvarostatistik samlas i plattformen och förenklar analys av sjukfrånvaron och uppföljning av genomförda insatser. Detta möjliggör ett databaserat och långsiktigt arbete för bättre hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

Det gör det enkelt för dig som chef att analysera och förstå bland annat:

  • Orsaker till sjukfrånvaron
  • Antal sjukdagar
  • Upprepad sjukfrånvaro
  • Rehabiliteringsärenden
  • Branschjämförelser

Mätbara resultat

Statistiken gör det enklare att arbeta förebyggande och agera i tid innan sjukfrånvaro uppstår, och att följa insatser och åtgärder löpande.

Information om orsaker

Sjukvårdsrådgivning vid sjukanmälan ger fakta kring sjukfrånvaroorsaker, vilket gör det lättare att identifiera risker och sätta in rätt stödinsatser.

Ordning och reda, tryggt och säkert

All information i MedHelps plattform lagras enligt GDPR. Informationen följer medarbetaren på ett säkert sätt, även om det sker förändringar i organisationen.

”MedHelps portal är användarvänlig och det är lätt att få fram tydlig statistik och jämförelser från systemet. Det är väldigt enkelt att få överblick över sjukfrånvaron i det egna teamet, och informationen gör det enklare att stötta medarbetare som är sjuka”. Ola Westerlund, produktionschef, Seco Tools.

Läs mer om sjukfrånvaro­statistik

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!