Er egen sjukfrånvarostatistik på medhelp.se

När ni loggar in på MedHelp.se hittar ni er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.

Realtidskoll på statistik kopplat till sjukfrånvaron

På MedHelp.se samlas all statistik. Här får ni överblick över Frånvarohantering, Sjukvårdsrådgivning, Rehabstöd och Bemanningsplanering.

Genom portalen är det enkelt för chefer och HR att få kunskap om och analysera:

  • Sjuk- och friskanmälningar
  • Orsaker till sjukfrånvaron
  • Vård av sjukt barn
  • Antal sjukdagar
  • Upprepad sjukfrånvaro
  • Rehabiliteringsärenden
  • Branschjämförelser

”MedHelps portal är användarvänlig och det är lätt att få fram tydlig statistik och jämförelser från systemet. Det är väldigt enkelt att få överblick över sjukfrånvaron i det egna teamet, och informationen gör det enklare att stötta medarbetare som är sjuka”. Ola Westerlund, produktionschef, Seco Tools.

Mätbara resultat i sjukfrånvaroarbetet

Hjälper er att arbeta långsiktigt och proaktivt med sjukfrånvaro utifrån fakta som möjliggör kontinuerlig uppföljning och mätbara resultat.

Kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvaro

Sjukvårdsrådgivning i samband med sjukanmälan ger chefen data som gör det lättare att sätta in rätt insatser för den enskilde medarbetaren, för hela eller delar av organisationen.

Ordning och reda, tryggt och säkert

Behandling av personuppgifter i MedHelps system sker helt enligt GDPR. All information följer medarbetaren och är säkert lagrade även om det sker förändringar i organisationen eller vid chefsbyte.

Våra produkter

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.