Om MedHelp

Hälsodata visar vägen till en hållbar affär

MedHelp stödjer cirka 500 företag och organisationer med lösningar för hantering av sjukfrånvaro och digital företagshälsa. Våra kunder har under åren sparat flera miljarder kronor genom att använda vår molnbaserade tjänst Frånvarohantering som erbjuder smidig sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning.

Det gör vardagen enklare och tryggare för såväl medarbetare som chefer. Men framför allt ger det en överblick och fungerar som stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam långtidsfrånvaro och ger organisationen samlad hälsodata, statistik och analys som möjliggör effektivare åtgärder, mätbara förbättringar och därmed ökad lönsamhet.

Vi är Sveriges ledande aktör inom sjukvårdsrådgivning med tjugo års samlad hälsodata och en innovativ teknisk plattform som möjliggör bästa möjliga resultat oavsett om det handlar om att sänka sjukfrånvaron eller att effektivera vården.

Våra uppdrag

Våra uppdragsgivare sträcker sig från företag och organisationer till regioner och vårdmottagningar över hela landet. Med en beprövad och innovativ teknisk plattform är vi vana att hantera stora volymer av samtal. Våra cirka 220 sjuksköterskor hanterar årligen cirka 2 miljoner samtal i vår sjukvårdsrådgivning och vi stödjer cirka 500 företag med strategisk hantering av sjukfrånvaro. Totalt är cirka 186 000 anställda anslutna till våra tjänster genom stora välkända företag men också många småföretag med bara några få anställda.

Vår resa

MedHelp grundades år 2000 utifrån visionen att genom moderna lösningar för e-hälsa bidra till att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till att göra människor friskare. MedHelp var pionjärer inom e-hälsa.

Företaget hette först Telefonakuten och fick kort efter starten uppdraget att sköta sjukvårdsrådgivning per telefon för Stockholms läns landsting, då Sjukvårdsupplysningen, nu 1177 Vårdguiden på telefon. Detta uppdrag har MedHelp än idag. Stockholms läns landsting var tidiga att outsourca sin sjukvårdsrådgivning och modellen väckte intresse även hos andra landsting. MedHelp fick då i uppdrag att hantera sjukvårdsrådgivningen även i Sörmlands, Uppsala, Värmlands samt Västerbottens läns landsting. Oberoende jämförelser visar att Medhelp är ledande när det gäller kvalitet och tillgänglighet samtidigt som kostnaden för tjänsten ofta är under hälften jämfört med de regioner som driver tjänsten i egen regi.

Kärnan i verksamheten är och har alltid varit digitala lösningar och bred medicinsk kompetens. Våra sjuksköterskor och innovativa tekniska lösningar har möjliggjort snabb och effektiv hantering av stora volymer samtal. Under åren 2011–2013 hanterade MedHelp ambulansdirigeringen på uppdrag av landstingen i Sörmland, Uppsala och Västmanlands län samt region Gotland.

2001 lanserade MedHelp Frånvarohantering och sjukvårdsrådgivning för företag. Lösningen är idag den marknadsledande i Sverige, och används av cirka 500 företag och organisationer. Medhelps tjänster har under åren sparat många miljarder kronor åt våra kunder genom lägre kostnader för sjukfrånvaro.

MedHelp var också tidiga att utveckla lösningar för vård på distans, som till exempel monitorering och vårdmöten via telefon eller video, för patienter med specifika och omfattande vårdbehov som till exempel hjärt-, diabetes- och KOL-patienter. MedHelps tekniska plattformar har kontinuerligt utvecklats bland annat med funktioner som chatt och video för sjukvårdsrådgivning.

2005 certifierades MedHelp enligt ISO 9001 och 2006 enligt ISO 14001.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.