Om MedHelp

MedHelp Care är ett snabbväxande SaaS-bolag som erbjuder en hälsoplattform med AI till 500 företagskunder med totalt ca 200 000 medarbetare. Med hjälp av AI och hälsodata identifierar vår hälsoplattform tidiga signaler på ohälsa och hjälper chefer att arbeta proaktivt med förebyggande åtgärder. Detta leder till friskare och lönsammare företag.

Om oss

MedHelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

MedHelp Care grundades 1999 som en del av en större hälsokoncern och bedriver i dagsläget verksamhet i Sverige och Danmark med cirka 45 anställda.

Vision och mission

Vi hjälper arbetsgivare öka sina medarbetares hälsa genom datadrivna preventiva hälsoinsatser. Vår vision är ett friskare samhälle genom halverad långtidssjukfrånvaro.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?