Marknadsledande e-hälsotjänster som sänker kostnaderna för företag och vårdgivare

Om MedHelp

MedHelp erbjuder smarta hälso- och vårdlösningar till privata och offentliga företag, regioner och vårdmottagningar. Vi hjälper företag att arbeta strategiskt med sjukfrånvaro och vårdgivare att arbeta mer kostnadseffektivt med sjukvårdsrådgivning och monitorering.

Med tjugo års erfarenhet av sjukvårdsrådgivning och en innovativ teknisk plattform som möjliggör digitala lösningar som chatt och video, är vi en av Sveriges ledande aktörer inom e-hälsa.

Vi stärker företag i deras strategiska arbete för friskare medarbetare genom vår marknadsledande mjukvara för strategisk hantering av medarbetarnas sjukfrånvaro och organisationens hälsoarbete, i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning efter behov och önskemål. Våra lösningar ger stöd vid sjukfrånvaro och rehabilitering med målet att möjliggöra preventiva insatser för bättre hälsa och sänkt sjukfrånvaro.

Genom vår sjukvårdsrådgivning guidar vi invånare rätt i vården och hjälper mottagningar och vårdgivare med rådgivning och hänvisning av patienter. Vår sjukvårdsrådgivning har landets kortaste svarstider och högsta svarsfrekvens, vilket betyder ökad tillgänglighet för invånarna och lägre kostnader för vården.

Våra uppdrag

Våra uppdragsgivare sträcker sig från företag och organisationer till regioner och vårdmottagningar över hela landet. Med en beprövad och innovativ teknisk plattform är vi vana att hantera stora volymer av samtal. Våra cirka 220 sjuksköterskor hanterar årligen cirka 2 miljoner samtal i vår sjukvårdsrådgivning och vi stödjer cirka 500 företag med strategisk hantering av sjukfrånvaro. Totalt är cirka 178 000 anställda anslutna till våra sjuk- och frisktjänster.

Vår resa

MedHelp grundades år 2000 utifrån visionen att genom moderna lösningar för e-hälsa bidra till att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till att göra människor friskare. MedHelp var pionjärer inom e-hälsa.

Företaget hette först Telefonakuten och fick kort efter starten uppdraget att sköta sjukvårdsrådgivning per telefon för Stockholms läns landsting, då Sjukvårdsupplysningen, nu 1177 Vårdguiden på telefon. Detta uppdrag har MedHelp än idag. Stockholms läns landsting var tidiga att outsourca sin sjukvårdsrådgivning och modellen väckte intresse även hos andra landsting. MedHelp fick då i uppdrag att hantera sjukvårdsrådgivningen även i Sörmlands, Uppsala, Värmlands samt Västerbottens läns landsting.

Kärnan i verksamheten är och har alltid varit digitala lösningar och bred medicinsk kompetens. Våra sjuksköterskor och innovativa tekniska lösningar har möjliggjort snabb och effektiv hantering av stora volymer samtal. Under åren 2011–2013 hanterade MedHelp ambulansdirigeringen på uppdrag av landstingen i Sörmland, Uppsala och Västmanlands län samt region Gotland.

2001 lanserade MedHelp Sjuk och Frisk, dvs sjuk och friskanmälan och sjukvårdsrådgivning för företag, som underlättar för medarbetare och chefer vid sjukfrånvaro. Lösningen är idag den marknadsledande sjuk- och frisklösningen i Sverige, och används av cirka 500 företag och organisationer.

MedHelp var också tidiga att utveckla lösningar för vård på distans, som till exempel monitorering och vårdmöten via telefon eller video, för patienter med specifika och omfattande vårdbehov som till exempel hjärt-, diabetes- och KOL-patienter.  MedHelps tekniska plattformar har kontinuerligt utvecklats bland annat med funktioner som chatt och video för sjukvårdsrådgivning.

2005 certifierades MedHelp enligt ISO 9001 och 2006 enligt ISO 14001.