Om MedHelp

MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom digital företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro. Vår SaaS-plattform erbjuder smidig sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning och hälsodata. Detta ger överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam långtidsfrånvaro och ger organisationen samlad statistik som möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet. 

Våra uppdrag

Våra uppdragsgivare sträcker sig från företag och organisationer till regioner och vårdmottagningar över hela landet. Våra cirka 220 sjuksköterskor besvarar cirka 2 miljoner samtal per år i vår sjukvårdsrådgivning och vi stödjer cirka 500 företag och cirka 186 000 anställda med hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Vår resa

MedHelp var pionjärer inom e-hälsa. Företaget grundades 2000 utifrån visionen att genom moderna lösningar för e-hälsa bidra till att avlasta vården, göra den mer tillgänglig och bidra till att göra människor friskare.

MedHelp, som först hette Telefonakuten fick tidigt uppdraget att sköta sjukvårdsrådgivning per telefon för Stockholms läns landsting (SLL). Detta uppdrag, som idag heter 1177 Vårdguiden på telefon, har MedHelp än idag.

SLL var tidiga att outsourca sin sjukvårdsrådgivning och modellen väckte intresse hos andra landsting. MedHelp fick snart uppdraget att hantera sjukvårdsrådgivningen även i Sörmlands, Uppsala, Värmlands samt Västerbottens läns landsting.

Oberoende jämförelser visar att MedHelp är ledande när det gäller kvalitet och tillgänglighet och att kostnaden är under hälften jämfört med de regioner som driver tjänsten i egen regi.

Kärnan i verksamheten har alltid varit digitala lösningar och bred medicinsk kompetens. Våra sjuksköterskor och innovativa tekniska lösningar har gjort det möjligt att snabbt och effektivt hantera stora samtalsvolymer.

2001 lanserade MedHelp Frånvarohantering och sjukvårdsrådgivning för företag, en idag marknadsledande tjänst i Sverige som används av cirka 500 företag och organisationer. Tjänsten har sedan 2001 sparat många miljarder kronor åt våra kunder genom lägre kostnader för sjukfrånvaro.

MedHelp var också tidiga att utveckla lösningar för vård på distans, som till exempel monitorering och vårdmöten via telefon eller video, för patienter med specifika och omfattande vårdbehov som till exempel hjärt-, diabetes- och KOL-patienter. MedHelps tekniska plattformar har kontinuerligt utvecklats bland annat med funktioner som chatt och video för sjukvårdsrådgivning.

2005 certifierades MedHelp enligt ISO 9001 och 2006 enligt ISO 14001.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.