Sjukvårdsrådgivning för snabbare återhämtning

Kvalificerade sjuksköterskor med hög tillgänglighet hjälper efter behov medarbetaren att komma tillbaka snabbare till jobbet och bistår i rehabilitering.

Sjukvårdsrådgivning via telefon eller online

Personlig sjukvårdsrådgivning vid egen sjukdom och VAB ger medarbetare en trygg och förmånlig service samtidigt som det bidrar till att förkorta sjukfrånvaron.

Frånvarohantering i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning ger organisationen, chefen och HR-funktionen än bättre data och därmed en tydligare bild av sjukfrånvaron och underlag för att identifiera åtgärder för att sänka den.

Våra sjuksköterskor finns tillgängliga 24 timmar om dygnet. Sjuksköterskan utgår ifrån symptom, ger sjukvårdsrådgivning och förslag till vård- och behandlingsåtgärd. Om så önskas hänvisas till företagshälsovård.

På MedHelp arbetar 270 legitimerade sjuksköterskor, alla med minst fem års erfarenhet.

MedHelp besvarar årligen omkring 2 miljoner sjukvårdsrådgivningssamtal för företag, organisationer, regioner och vårdmottagningar. Vi hanterar bland annat 1177 Vårdguiden på telefon för Region Stockholm.

Som kund till MedHelp väljer du själv om du vill att sjukvårdsrådgivning ska vara en del av din process för sjukanmälan och i vilken omfattning dina medarbetare ska ha tillgång till personlig rådgivning.

Skräddarsydd rådgivning med svarstid på 1 minut.

Hög tillgänglighet och korta svarstider

Våra legitimerade sjuksköterskor svarar i telefon dygnet runt, året om. Kötiderna är oftast kortare än en minut.

Personlig rådgivning vid sjukdom och VAB

Sjuksköterskorna ger personliga råd om egenvård och kan hänvisa till rätt vårdenhet eller företagshälsovård, både för medarbetaren själv eller när medarbetaren har ett sjukt barn.

Trygghet för medarbetaren

Möjlighet till uppföljande samtal från sjuksköterska på den tredje dagens sjukfrånvaro, för att höra hur den sjuke mår och ge fortsatta råd, bidrar till trygghet och snabbare tillfrisknande.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

    Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.