StartHälsoplattform med AISjukvårdsrådgivning

Snabb och personlig sjukvårdsrådgivning

Erfarna sjuksköterskor ger dina medarbetare stöd och råd vid sjukdom och vab och hjälper medarbetaren komma tillbaka snabbare till jobbet.

Sjukvårdsrådgivning för medarbetare

Våra erfarna sjuksköterskor kan ge svar på frågor om allt från restriktioner till smittorisker, bedömning av symtom och rådgivning. Personlig sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab skapar trygghet för medarbetarna, avlastar cheferna, och kan bidra till att sjukfrånvaron blir kortare.

Ni väljer om sjukvårdsrådgivningen ska vara en del av er process för sjukanmälan, vilket i sig ger värdefull information om varför medarbetarna är sjuka till er som arbetsgivare.

Snabb access

Vår sjukvårdsrådgivning ger dina medarbetare tillgång till professionell rådgivning per telefon. 

Kvalificerad rådgivning

Våra erfarna sjuksköterskor ger behandlingsråd och hänvisar vidare till rätt vård. Tjänsten innefattar både medarbetare och deras barn.

Omsorgsfull uppföljning

Tjänsten erbjuder möjlighet till uppföljande samtal från sjuksköterska som frågar hur medarbetaren mår och ger stöd och råd, vilket kan bidra till kortare sjukfrånvaro.

Sänkt sjukfrånvaro för Gamla Uppsala Buss med frånvarohantering från MedHelp

Så funkar MedHelps Sjukvårdsrådgivning

1

Sjukanmälan
Medarbetaren anmäler sjukdom eller vab snabbt och enkelt via app eller webb.

2
Personlig sjukvårdsrådgivning
Erfarna sjuksköterskor ger medarbetaren råd och förslag till egenvård, och hänvisar till vårdmottagning eller företagshälsovård vid behov.
3

Återkoppling från sjuksköterska (valbart)
Tre dagar efter sjukanmälan hör sjuksköterskan av sig, ger uppföljande rådgivning och påminner om läkarintyg från dag 8. Om något förändrats meddelas det till berörda.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?