Sänkt sjukfrånvaro för Gamla Uppsala Buss med frånvarohantering från MedHelp

Dela

Trafikoperatören Gamla Uppsala Buss (GUB) har drygt 570 medarbetare och kör bland annat stadsbusstrafik, sjukresor och bokbussar i Uppsala. Genom att använda MedHelps lösningar har Gamla Uppsala Buss lyckats sänka sjukfrånvaron, identifierat sjukfrånvaroorsaker och kan enklare stötta medarbetare med upprepad frånvaro.

Varje dag transporterar GUB nästan 100 000 passagerare i miljövänliga stadsbussar och regionbussar. Det är en verksamhet där bemanningen är kritisk. Dygnets alla timmar, årets alla dagar, ska säkerställa att det finns förare i alla bussar, även om någon blir sjuk med kort varsel. Med drygt 570 medarbetare i en geografiskt spridd organisation kan detta ofta vara en utmaning, särskilt i perioder då sjukfrånvaron är hög.

Hälsoarbetet har länge varit viktigt på GUB, samtidigt har GUB brottats med hög sjukfrånvaro. Under 2017 låg den på 8,5 procent i genomsnitt, samtidigt var det svårt att få överblick över sjukfrånvaron på individnivå och orsakerna till att medarbetarna var sjuka. Detta var några av anledningarna till att GUB:s ledning och styrelse beslutade att börja använda ett verktyg som kunde hjälpa verksamheten att få kontroll på sjukfrånvaron, och att arbeta systematiskt med åtgärder för att minska den. Att sänka sjukfrånvaron och bemanna trafiken effektivt var verksamhetskritiskt för GUB. GUB valde MedHelps lösning Frånvarohantering, som kombinerar sjuk- och friskanmälan med rådgivning från sjuksköterska, och valde också tillvalen Bemanningshantering och Rehabstöd.

Hög sjukfrånvaro har vänt nedåt

Utgångspunkten var en situation med ganska hög sjukfrånvaro, där det var svårt att följa upp varför medarbetare var frånvarande, och en spridd organisation där förarna egentligen inte har någon direkt närmsta arbetsledare utan rapporterade sjukfrånvaro till trafikledningen.

 

När Frånvarohanteringen började användas var målsättningen att få bättre kontroll på orsakerna till sjukfrånvaron och med det som underlag kunna vidta rätt åtgärder för att sänk sjukfrånvaron. Samtidigt innebar MedHelps lösning Bemanningshantering ett viktigt stöd genom en totalbild över medarbetarnas frånvaro i realtid som underlättar planering och bemanning i organisationen.

Information från Frånvarohanteringen samlas på företagets sidor hos MedHelp vilket har gjort det enkelt för GUB att kunna följa, dokumentera och arbeta konstruktivt med sjukfrånvaron. På Mina Sidor får företaget överblick över sjuk- och friskanmälningar, frånvaroorsaker, sjukdagar, upprepad sjukfrånvaro och VAB.
– MedHelps lösningar har varit en viktig del i att vi lyckats sänka sjukfrånvaron och nått våra mål för sänkt sjukfrånvaro. Frånvarohanteringen är också en fin förmån för våra medarbetare och bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke.
– Redan året efter att vi började använda Frånvarohanteringen märktes tydliga resultat. Användning av Frånvarohanteringen har kombinerats med ett digert hälsoarbete med bl a hälsosamtal vid upprepad frånvaro, coachande aktiviteter, rådgivning från hälsopedagog och nära samarbete med Länshälsan, företagshälsovård i Uppsala. Detta har lett till att sjukfrånvaron har gått ner från ca 8,5 procent 2017 till 7,5 procent 2019. Målet är att sänka sjukfrånvaron ytterligare, säger Peter Andersson, personalchef på Gamla Uppsala Buss.

– Fördelarna med Frånvarohanteringen är att vi får bra överblick och kan följa sjukfrånvaron i företaget. Det är en stor fördel att ha allt samlat på ett ställe på webben, så vi enkelt kan få en gemensam bild av läget, ta ut statistik, och se hur sjukfrånvaron utvecklas både på individ- och organisationsnivå. Frånvarohantering och Rehabstöd ger värdefullt stöd genom aviseringar när någon är sjuk, till exempel när läkarintyg behövs eller när det är dags att boka rehabmöten, säger Peter Andersson.

Tydlig process för stöd till långtidssjukskrivna

Genom att använda MedHelps lösningar har GUB lyckats sänka sjukfrånvaron, identifierat sjukfrånvaroorsaker och kan enklare stötta medarbetare med upprepad frånvaro. MedHelps Bemanningsplanering underlättar GUB:s bemanningsarbete och sparar tid för trafikledarna som de nu kan lägga på att få tag på ersättare snabbt, istället för att ta emot sjukanmälningar per telefon. Medarbetarna upplever också att det numera är enklare att sjuk- och friskanmäla sig och att det är positivt att ha tillgång till sjukvårdsrådgivning både vid egen sjukdom och vård av sjukt barn. – MedHelps lösningar har varit en viktig del i att vi lyckats sänka sjukfrånvaron och nått våra mål för sänkt sjukfrånvaro. Frånvarohanteringen är också en fin förmån för våra medarbetare och bidrar till att stärka vårt arbetsgivarvarumärke, avslutar Peter Anderson.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!