Bemanningsplanering för effektiv bemanning

För hög eller för låg bemanning är kostsamt. Medhelps Bemanningsplanering ger full överblick över sjukfrånvaron i realtid underlättar planering, bemanning och administration för chefer och bemanningsansvariga.

Koll på frånvaron i realtid med Bemanningsplanering

Tydlig överblick över sjukfrånvaron förenklar bemanningen i komplexa verksamheter genom snabb överblick av sjuk- och friskanmälningar i realtid, vilket gör det lättare att till exempel veta var och när en vikarie ska tillsättas.

Bemanningsplaneringen hjälper er få koll på bemanningen när ni behöver det, dygnet runt, veckans alla dagar.

Applikationen är ett tillval i vår Frånvarohantering.

”Bemanningshanteringen underlättar Gamla Uppsala Buss bemanningsarbete och sparar tid för trafikledarna som de nu kan lägga på att få tag på ersättare snabbt, istället för att ta emot sjukanmälningar per telefon”. Peter Andersson, personalchef, Gamla Uppsala Buss.

”Ett kollektivtrafikföretag har med MedHelps bemanningsplanering skapat ett effektivt arbetssätt för sina bemanningsplanerare, som i realtid kan följa sjuk- och friskanmälningar och var det finns luckor som måste fyllas för att fullgöra uppdraget enligt avtal.”

Effektivare bemanning i samhällsviktiga verksamheter

Effektiviserar arbetet i verksamheter som är i behov av full bemanning dygnet runt, veckans alla dagar, till exempel inom transport, trafik, sjukvård och omsorg.

Snabb överblick i realtid

Systemet uppdateras automatiskt varje minut och inkommande anmälningar meddelas direkt till den som planerar bemanningen.

Våra produkter

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag?