Sjuk och frisk

franvaroanmalan-2-ny

Vad är Sjuk och Frisk?

Sjuk och Frisk, eller sjuk- och friskanmälan som ett digitalt verktyg, underlättar för företag att skapa en strukturerad hantering av sjukfrånvaro. Det handlar om att få överblick över hur sjukfrånvaron ser ut just nu, samt att underlätta och säkerställa en trygg och säker hantering av organisationens personuppgifter.

När en medarbetare är sjuk och sjukanmäler sig dokumenteras det tryggt och säkert. Samtidigt går information automatiskt till berörd chef och andra i organisationen som behöver känna till sjukfrånvaron, till exempel HR-avdelning. Med sjuk- och friskanmälan kopplad till en digital plattform för företagshälsa får den som behöver det snabb överblick över vilka som är sjuka samt vad sjukfrånvaron beror på. Detta är viktig information för att kunna arbeta förebyggande för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro i en organisation.

Sjuk- och friskanmälan – en del av en MedHelps frånvaroanmälan

Sjuk- och friskanmälan kan göras på olika sätt. I en digital tjänst är det oftast via app, webb eller telefon, dygnet runt, året om. Ofta går information direkt till berörd chef via systemet. Detta är en fördel då allt samlas där på ett tryggt och strukturerat sätt, i stället för att sjukanmälan görs på olika sätt beroende vem som gör anmälan. Information om sjukfrånvaro kopplat till en person är känsliga personuppgifter och ska behandlas som sådana av alla inblandade. Ett digitalt verktyg hanterar alla juridiska perspektiv av detta.

Rådgivning direkt vid sjukanmälan

När en medarbetare har sjukanmält sig behöver hen inte tänka på att skicka information till chef, HR-avdelning eller andra. Allt sköts automatiskt genom en digital plattform. Arbetsgivaren kan också välja att koppla på en lösning med sjukvårdsrådgivning som ger direkt hjälp till sjuka medarbetare och uppföljande rådgivning både under och efter sjukdom.

Enkel och smidig friskanmälan

När medarbetaren är frisk görs friskanmälan på samma sätt som sjukanmälan, via app, webb eller telefon. Vid behov ges medicinsk rådgivning även vid detta tillfälle, som en uppföljning och för att förebygga att medarbetaren blir sjuk igen.

Planera rätt åtgärder vid sjukfrånvaro

Eftersom alla sjuk- och friskanmälningar sker via en kanal, på likartat sätt, skapas ett bra underlag för chefer och andra att få överblick och kunna planera utifrån sjukfrånvarosituationen. Informationen gör också att det är lättare att sätta in rätt åtgärder när någon är sjuk, och att upptäcka upprepad korttidsfrånvaro, något som i sig är en stor riskfaktor för långtidssjukfrånvaro. Det är ett strukturerat sätt att arbeta och målet är att förebygga och förkorta sjukfrånvaro och öka hälsan i organisationen.

Sjuk- och friskanmälan hjälper er att sänka sjukfrånvaron

MedHelps digitala plattform med frånvarohantering och möjlighet till sjukvårdsrådgivning och stöd vid rehabilitering, ger organisationen och den enskilde chefen snabb överblick på sjukfrånvaron. Med ett strukturerat och tryggt sätt att arbeta och information om sjukfrånvaroorsaker och upprepad sjukfrånvaro, ökar möjligheterna att arbeta proaktivt med organisationens hälsa och minska den totala sjukfrånvaron.

 

Vill du veta mer om hur MedHelps plattform kan hjälpa dig få koll på sjukfrånvaron?

 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?