Smidig hantering av sjukskrivningar & rehabilitering

Enkel hantering av sjukfrånvaro för HR, chefer & medarbetare

MedHelps hälsoplattform ger dig en smidig, säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro- och rehabiliteringsfrågor. Vi effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron och  gör det enkelt för dina anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk.

Med vår plattform får du:

 • Strukturerat arbetssätt för sjukfrånvaro och rehabilitering
 • Automatiska påminnelser när det är dags att agera
 • Identifiering av tidiga signaler på ohälsa med hjälp av AI

 • Systemstöd för rehabilitering 

 • Samlad & GDPR-säkrad dokumentation

Upptäck ohälsa i tid

Vår hälsoplattform gör det möjligt att arbeta förebyggande och proaktivt med ohälsa. Med vår AI identifieras möjlig långtidssjukfrånvaro långt innan den uppstår.  

Trygg hantering av er data

Med vår plattform kan du känna dig trygg med att dina medarbetares personuppgifter hanteras på ett korrekt & GDPR-säkert sätt. Vi är den enda leverantören i branschen  som är certifierade inom ISO 27001.

Sänkta kostnader

Genom att få koll på och jobba förebyggande med sjukfrånvaron  kan man sätta in rätt insatser i tid, mäta effekterna av insatserna, och sänka sjukfrånvaron och kostnader relaterade till sjukfrånvaro.

Så här funkar det

Hur kan AI hjälpa dig sänka sjukfrånvaron?

Att sätta in tidigt stöd när en medarbetare visar tidiga signaler på ohälsa är avgörande för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. MedHelps AI-modell kan redan vid första sjukdagen se om en medarbetare uppvisar tidiga signaler för långtidssjukfrånvaro. Det gör det enkelt för arbetsgivaren att stötta medarbetaren med rätt åtgärder i tid.

AI-modellen bygger på tre miljoner unika datapunkter från 200 000 användare, tre år tillbaka i tiden. Genom att analysera mönster i demografi och sjukfrånvarohistorik kan AI:n identifiera tidiga signaler på ohälsa med 20 procent bättre träffsäkerhet än antaganden baserade på kriterier som till exempel upprepad korttidsfrånvaro. AI:n ger ett effektivt chefsstöd genom automatiska notifikationer och hälsofrämjanderekommendationer.

Fördelar med MedHelp

Vår plattform effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Stöd i att identifiera tidiga signaler på ohälsa
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

Delarna i vår hälsoplattform

 • Frånvarohantering

  Frånvarohantering

  Frånvarohantering är vår tjänst för sjuk- och friskanmälan och bidrar till att sänka sjukfrånvaron, få överblick över frånvaroläget och minska administrationen för HR och cheferna när medarbetare är sjuka eller vid rehabilitering.Läs mer Frånvarohantering

 • Sjukvårdsrådgivning

  Sjukvårdsrådgivning

  Som en del av fråvarohanteringen ingår sjukvårdsrådgivning från MedHelps erfarna sjuksköterskor för att medarbetaren ska kunna återgå till arbetet så snabbt som möjligt och få stöd vid vab.Läs mer Sjukvårdsrådgivning

 • Identifiera tidiga signaler med AI

  Identifiera tidiga signaler med AI

  Vårt AI hjälper arbetsgivare att i ett tidigt skede identifiera tidiga signaler på ohälsa, vilket underlättar för chefer att arbeta preventivt med medarbetarnas hälsa. Chefer får automatiska notifikationer och rekommendationer när det är dags att starta ett hälsofrämjande ärende, och HR får översikt på det förebyggande hälsoarbetet.Läs mer Identifiera tidiga signaler med AI

 • Rehabstöd

  Rehabstöd

  Vårt rehabstöd hjälper dig som arbetsgivare att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar och underlättar det hälsofrämjande arbetet. När en medarbetare uppvisar tidiga signaler på ohälsa eller blir sjuk skickas notis i realtid om vilka insatser som behöver göras. All dokumentation sparas på ett GDPR säkert sätt.Läs mer Rehabstöd

 • Sjukfrånvarostatistik

  Sjukfrånvarostatistik

  Vi ger er insikter utifrån er egen statistik och verktyg som möjliggör analys, jämförelser och datadrivna underlag för att fånga upp risker, minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i organisationen.Läs mer Sjukfrånvarostatistik

Boka demo

Värde för HR

Värde för chefer

 • Underlättar riskidentifiering och dialog
 • Enkel administration, tidsbesparande
 • Stöd i rehabiliteringsansvar
 • Säker dokumentation

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Nedan kan ni se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Årlig kostnad för långtidssjukfrånvaro:
kr
Korttidsjukfrånvaro sjuklönekostnader:
kr
Produktionsbortfall pga korttidssjukfrånvaro:
kr
Kostnad adminstrativ chefstid:
kr
Besparing per år om sjukfrånvaron
minskar med 1%-enhet:
kr

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö halverade sina sjuktal det första året de använde MedHelp. Ordning i dokumentationen bidrog också till noll anmärkningar vid inspektion från Arbetsmiljöverket.

Smidig hantering av sjukfrånvaro sparar tid och pengar

Vår plattform för digital företagshälsa effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Den gör det enkelt för anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk. 

Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan ni fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Tydlig hantering av hälsorisker och rehabilitering
 • Effektiv onboarding och support
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

 

Vi har några av Sveriges största företag som kunder och paketerar våra tjänster utifrån era behov. Kontakta oss gärna för genomgång av plattformen, våra tjänster och för offert.

För friskare medarbetare och välmående företag

Med digital företagshälsa från medHelp får ni koll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Oavsett om du är vd, chef eller har en HR-funktion får du en smidig lösning för frånvarohantering, stöd i rehabilitering och en samlad plats för statistik och nödvändig dokumentation.

Våra tjänster

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 198 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?