Digital företagshälsa

Få koll på sjukfrånvaron - spara tid och pengar

MedHelps plattform ger en trygg och smidig hantering av sjukfrånvaro och rehabilitering, och en översikt av företagets hälsoläge i realtid. Den gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro vilket gör det möjligt att sätta in tidiga insatser och arbeta proaktivt med ohälsa. Vid långtidssjukfrånvaro får ni stöd i rehabiliteringskedjan utifrån ert ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

Välj storlek på ditt företag nedan

Upp till 250 medarbetare

MedHelps plattform samlar all sjukfrånvaro på ett och samma ställe. När en medarbetare är sjuk görs en sjukanmälan direkt i MedHelps app och medarbetaren får tillgång till snabb sjukvårdsrådgivning från erfarna sjuksköterskor.

Vid långtidssjukfrånvaro erbjuder MedHelp stöd genom hela rehabiliteringsprocessen enligt lagar och regler. I MedHelps plattform kan du följa hälsoläget i företaget med er statistik på grupp-, avdelnings- eller individnivå och på så sätt fånga upp tidiga signaler och mönster vid ohälsa. Chefer får ett tydligt, enkelt och proaktivt stöd och företaget kan snabbt och strukturerat adressera hälsoutmaningar och följa upp effekten av insatserna.

För 59 kronor per medarbetare ingår:

 • Frånvarohantering
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Rehabstöd
 • Bemanningsplanering
 • Sjukfrånvarostatistik

Vill du veta hur mycket ditt företag kan spara på att sänka sjukfrånvaron?

Värde för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Lätt att analysera och mäta effekter
 • Dokumentation enligt GDPR

Värde för HR

 • Automatiska processer
 • Tydlig bild av sjukfrånvaron
 • Snabbt att komma igång

Värde för chefer

 • Underlättar riskidentifiering och dialog
 • Enkel administration, tidsbesparande
 • Stöd i rehabiliteringsansvar
 • Säker dokumentation

Värde för medarbetare

 • Smidig sjuk- och friskanmälan
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Bättre arbetsmiljö

Hur mycket sparar ditt företag på sänkt sjukfrånvaro?

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 198 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö halverade sina sjuktal det första året de använde MedHelps frånvarohantering. Ordning i dokumentationen bidrog också till noll anmärkningar vid inspektion från Arbetsmiljöverket.

Smidig hantering av sjukfrånvaro sparar tid och pengar

Vår plattform för digital företagshälsa effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Den gör det enkelt för anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk. 

Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan ni fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Tydlig hantering av hälsorisker och rehabilitering
 • Effektiv onboarding och support
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

Vi har några av Sveriges största företag som kunder och paketerar våra tjänster utifrån era behov. Kontakta oss gärna för genomgång av plattformen, våra tjänster och för offert.

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

  Är du redan kund och använder våra lösningar, klicka här.