Rehabiliteringsansvar

Dela

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar när en medarbetare blir sjuk eller mår dåligt. Det betyder att du har en skyldighet att erbjuda rehabilitering och arbetsanpassning vid behov.Om din medarbetare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar har du som arbetsgivare även ansvar för att ta fram en rehabiliteringsplan för hur hen ska kunna komma tillbaka i arbete. En del i att arbeta med rehabiliteringsansvaret på ett proaktivt sätt är att se till att rehabiliteringsprocessen efterföljs.

Här beskriver vi syftet med rehabiliteringsansvaret, hur långt ditt ansvar som arbetsgivare sträcker sig och vilka fördelar det finns med att ha ett digitalt rehabstöd på vägen.

Vad är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

När en anställd får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom träder arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i kraft. Enligt lag (30 kap. socialförsäkringsbalken) har du som arbetsgivare ansvar för att se till att arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sätts in, med syfte att den anställde ska kunna återgå i arbete. Ansvaret omfattar alla sorters sjukfall och skador, även i de fall där arbetet inte är den direkta orsaken till sjukfrånvaron. 

Vilka sorters åtgärder som är aktuella bedöms i varje enskilt fall. Vid längre sjukskrivning än 60 dagar har du som ansvar att sätta upp en individuell rehabiliteringsplan utifrån arbetstagarens medverkan och arbetsplatsens resurser. Denna plan ska även finnas tillgänglig för Försäkringskassan vid behov.

Som arbetsgivare har du ett övergripande ansvar att titta på arbetstagarens förmåga att utföra sitt vanliga arbete. Det är från den utgångspunkten som du sedan ansvarar för att arbetsanpassa arbetet utefter individens förutsättningar. I dessa lägen kan det vara till stor hjälp att ha en rehabiliteringsprocess som organisationen känner till och som stöttar upp med säker dokumentation på vägen.

Rehab – Svårt för cheferna att få till bra rehabprocesser?  Dela vår checklista och hjälp dem göra rätt varje gång.  Ladda ner guide

Vad är syftet med rehabiliteringsansvaret?

Syftet med rehabiliteringsansvaret är att en medarbetare, som förlorat sin arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, ska erbjudas bättre förutsättningar att återfå arbets- och försörjningsförmågan. 

Rehabiliteringsansvaret är till trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. Att arbetsanpassa för att undvika ytterligare sjukfrånvaro, eller underlätta återgång i arbetet, kan hjälpa till att minska den stora kostnad som sjukfrånvaro innebär.

MedHelps tjänst för rehabstöd skickar påminnelser till dig som chef om vad du behöver göra, och när, då någon av dina medarbetare är sjuk. Påminnelserna utgår från Försäkringskassans riktlinjer och medarbetarens enskilda situation.

Det kan handla om att:

  • En rehabiliteringsplan behöver utformas
  • Det är dags att se över, och eventuellt ändra, arbetsuppgifter
  • Det är dags att komma i gång med arbetsträning eller utbildning

Med Rehabstöd vet du att du följer ditt arbetsmiljöansvar och att all dokumentation sparas enligt GDPR. Vill du veta mer om hur MedHelps lösningar kan hjälpa ditt företag med hantering av rehabilitering?

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!