Plan för återgång i arbete – det behöver ni veta

Dela

När en medarbetare förväntas vara sjukskriven under en längre tid behöver du som arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete, eller rehabiliteringsplan. Den fungerar som ett stöd för dig och din medarbetare när det är dags att gå tillbaka till arbetet efter en längre tids sjukskrivning. Här går vi igenom det som är viktigt att känna till om planen för återgång i arbete.

Plan för återgång i arbete efter 60 dagars sjukskrivning 

Som arbetsgivare är du skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete när en medarbetare antas vara sjukskriven i minst 60 dagar. En bedömning av läget och hur länge medarbetaren förväntas vara sjuk ska dock göras senast dag 21, då en rehabiliteringsplan ska ha påbörjats senast 30 dagar in i sjukskrivningen. Enklast görs bedömningen genom att prata med medarbetaren, som också har ett eget ansvar för att bidra till sin egen rehabilitering.

– Syftet med en rehabiliteringsplan är att göra återgången till arbete så smidig som möjligt för medarbetaren. Planen ska beskriva hur återgången ska gå till och hur rehabiliteringen på arbetsplatsen ska utformas. Det är också viktigt att tänka på att planen måste sparas, så att den kan lämnas till Försäkringskassan om de frågar efter den, säger Milla Jonsson, arbetsmiljörättsexpert för MedHelp Care.

 Arbetsgivarens skyldighet vid återgång till arbetet

 

Som arbetsgivare är du skyldig att följa upp planen och uppdatera den om så skulle krävas. Hur planen ska utformas finns det inga särskilda krav på, men dessa frågor kan vara bra att fundera över när rehabiliteringsplanen ska tas fram:

  • Kan medarbetaren arbeta i viss utsträckning och vara sjukskriven på deltid?
  • Hur kan arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas?
  • Hur ska kontakten mellan arbetsplatsen och medarbetaren fungera under sjukskrivningen?
  • Kan ni ta hjälp av företagshälsovården eller en extern aktör av rehabiliteringstjänster?

Hela arbetsplatsen kan påverkas av återgång i arbete efter sjukskrivning

Långtidssjukfrånvaro kan påverka många på en arbetsplats. Först och främst den som är sjukskriven, men också arbetsgivaren genom ökade kostnader för extra insatta resurser samt ökad administration. Utöver detta kan kollegor få en ökad arbetsbörda. Hur väl återgången till arbetsplatsen fungerar kan därför påverka arbetsplatsen som helhet och därmed förhindra ytterligare sjukskrivningar.

– Som arbetsgivare har du stort ansvar för att återgången i arbete efter sjukskrivning fungerar väl. Då är det viktigt med god planering, delaktighet från både dig som chef eller arbetsgivare och medarbetaren. Att ni båda har ett gemensamt mål för att återgången ska leda till att arbetet ska kunna utföras på ett bra, säkert och hälsosamt sätt, säger Milla Jonsson.

Ibland kan det krävas arbetsanpassningar

Efter en längre tids sjukskrivning är det viktigt att återgång till arbete sker utifrån medarbetarens förmåga. Medarbetaren kan exempelvis börja med kortare arbetsdagar och ett fåtal arbetsuppgifter, för att sedan trappa upp över tid. Uppföljning är viktig för att se till planen följs och att det går åt rätt håll. Om det inte gör det ska du som arbetsgivare se över och anpassa planen.

Tydlig struktur är en framgångsfaktor för att lyckas med återgången till arbete

Rehabiliteringsansvaret innebär att arbetsgivaren ska verka för en effektiv rehabilitering som hjälper medarbetaren tillbaka till arbete. I praktiken är det ofta den närmaste chefen som bär det ansvaret, vilket betyder att det kan finnas flera personer med rehabiliteringsansvar på en arbetsplats. Det är därför viktigt att det finns riktlinjer och rutiner för hur rehabilitering och återgång till arbete ska gå till, och att de är kända bland cheferna. Som arbetsgivare ska man dessutom dokumentera processen, vilket kan vara både komplicerat och resurskrävande. Om inte händelserna dokumenteras väl blir det svårt att senare påvisa vad som hänt, och att få belägg för eventuellt nedsatt arbetsförmåga.

Det finns också situationer då ni inte behöver upprätta en rehabiliteringsplan. Det gäller om medarbetaren förväntas kunna återgå i arbete utan särskilda insatser, om medarbetarens hälsotillstånd innebär att en återgång till arbete inte är möjlig ens med hjälp av rehabiliterings- eller arbetsanpassning (kroniska tillstånd) eller om den anställdes hälsotillstånd för tillfället gör det omöjligt att upprätta en plan.

Tre kom-i-håg: Viktigt att tänka på när det gäller planen för återgång i arbete

  1. En plan för återgång i arbete ska göras efter 30 dagars sjukskrivning, om medarbetaren förväntas vara sjuk mer än 60 dagar
  2. Planen ska utformas av arbetsgivare och medarbetare ihop
  3. Planen ska beskriva hur återgången ska gå till och vilka anpassningar som ska göras i arbetet och på arbetsplatsen

MedHelp kan hjälpa dig som chef, arbetsgivare eller HR-ansvarig att skapa en tydlig struktur över er rehabprocess. Vårt Rehabstöd hjälper dig att fullfölja ditt rehabiliteringsansvar, genom stöd, dokumentering och påminnelser, när en medarbetare har blivit sjuk.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta dig genom rehabiliteringsprosessen? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort!

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!