Inspiration för en välmående organisation

Kunskap baserad på hälsodata är grunden till en välmående organisation och lägre sjukfrånvaro. Här finner du inspiration, fakta och guider som hjälper dig i ditt arbete för friskare människor och en långsiktigt hållbar organisation.

Lägre sjukfrånvaro under lågkonjunktur riskerar leda till ohälsa på längre sikt

Lågkonjunkturen riskerar inte bara att påverka svenskarnas ekonomi, utan också deras långvariga hälsa. Försäkringskassan presenterade nyligen sin prognos för det kommande årets utgifter. Den lågkonjunktur som vi nu förväntas gå in i spås innebära lägre sjukfrånvarotal. Men det tros inte bero på att färre blir sjuka, utan att färre vågar vara sjukskrivna i lika stor utsträckning av rädsla för att förlora sina jobb.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?