Ledarskap- och verksamhetsutveckling

Systematik och dialog avgörande i hälsoförebyggande arbete

Att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och förebygga långtidssjukfrånvaro. Men för att lyckas krävs närvarande chefer, en trygg arbetsmiljö och öppna dialoger med medarbetarna. Milla Jonsson, expert inom arbets- och arbetsmiljörätt samt grundare av appen Fack:App, en digital guide för frågor som rör arbetsrätt och arbetsmiljö, delar några värdefulla råd för att främja effektivt preventivt arbete.

Läs mer

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?