10 tips som förebygger risker vid stillasittande arbete

Dela

Stillasittande under långa perioder kan leda till hälsorisker så som belastningsskador, hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. Att skapa förutsättningar för rörelse och variation på jobbet är därför en nyckel till bättre mående och lägre sjukskrivningar. I början av året kan vara ett bra tillfälle att skapa nya vanor som bygger på variation och rörelse.

 

Risker och konsekvenser av stillasittande arbete

Via insamlade hälsodata baserade på närmare 200 000 anställda, kan MedHelp Care följa statistik kopplad till sjukfrånvaro. Under 2021 visar statistiken att det har skett en viss ökning av sjukfrånvaro på grund av huvudvärk och/eller neurologiska besvär jamfört mot 2020. En viss ökning har även skett av sjukfrånvaro på grund av muskelbesvär.

Under 2021 var psykisk ohälsa den orsak som stod för längst frånvaroperioder. Sjukfrånvaro på grund av hjärt- och kärlsjukdom och/eller muskelbesvär var de orsaker som stod för näst längst sjukfrånvaro mätt i antal dagar.

– Både hjärt- och kärlsjukdomar, muskelbesvär och diabetes går till viss del att förebygga med hjälp av rörelse och variation – på jobbet och i vardagen i stort. Även psykisk ohälsa kan påverkas positivt av rörelse. Bara genom att uppmuntra till mer rörelse under arbetstid kan arbetsgivare bidra till ökat välmående bland medarbetarna, säger Lars Roth, CGO på MedHelp Care. 

Långvarigt stillasittande arbete ger arbetsrelaterade besvär

Långvarigt stillasittande arbete är enligt Arbetsmiljöverket en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Kroppen mår bättre av variation. Att omväxlande sitta, stå och gå ger tydliga hälsovinster. Att spara ihop och röra sig en längre tid, till exempel att gå och träna efter jobbet, ger inte samma effekt.

Bryt det stillasittandet arbetet

Att minska och bryta stillasittande är därför kritiskt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna i åldern 18 till 64 år bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Att röra kroppen några minuter minst en gång i halvtimmen, oavsett om det är hemma i soffan, vid skrivbordet på jobbet eller i ett konferensrum, ger stor effekt. Därför är det viktigt att arbetsgivare uppmuntrar till rörelse och variation under hela arbetsdagen.

5 Tips till dig som arbetsgivare – Skapa möjlighet för rörelse

Som arbetsgivare bör du uppmuntra dina medarbetare till rörelse i samband med arbetsdagen. Några exempel:

  • Planera arbetsmiljön för att skapa rörelse. Ett tips är att bara ha några få papperskorgar utplacerade, så att man behöver röra på sig för att slänga skräp.
  • Häng upp gummiband för att stimulera till rörelse. Att hänga är en bra motrörelse till att sitta.
  • Uppmuntra promenad- och/eller ståmöten. Inför olika ”symboler” så att medarbetare förstår när ett möte lämpar sig för att gå eller stå.
  • Påminn om rörelsepauser. Det finns många verktyg för att inspirera till detta, bland annat digitala paus-program som kan installeras och påminna om rörelse – så väl hemma som på kontoret.
  • Låt rörelse ingå i företagskulturen – bjud in till yoga, lunchpromenader och steg-tävlingar, aktiviteter som bidrar till rörelse i vardagen.

5 Tips till dig som arbetar – Rör dig varierat och undvik stillasittande

Det här kan du som medarbetare göra för att få in mer rörelse med arbetsdagen:

  • Rör dig till och från jobbet om du har möjlighet. Om du jobbar hemma – ta en tur runt huset innan du börjar arbetsdagen. Ta en promenad på lunchen.
  • Sätt på gympaskor till och från jobbet så ökar chansen att du blir aktiv.
  • Variera din ställning flera gånger under dagen – stå, gå och sitt. Det är variationen som är viktig.
  • Boka promenad- och ståmöten med kollegor.
  • Anmäl dig till fysisk- eller digital rörelseträning – microrörelse. Finns både appar och andra program att testa.

 

MedHelp erbjuder en plattform som gör det möjligt att få koll på och sänka sjukfrånvaron i organisationen. Genom att få överblick på sjukfrånvaron och dess orsaker kan du som arbetsgivare fånga tidiga signaler på ohälsa och arbeta proaktivt tillsammans med företagshälsan för att undvika kostsam långtidssjukfrånvaro och rehabilitering.

 

Vill du veta mer om hur du kan få koll på sjukfrånvaron i din organisation? 

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?